Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Verwijderen monumenten

25 oktober 2016

Vraag nummer: 47919

Geachte heer van der Putten, Is het mogelijk om de monumenten op een algemeen graf te verwijderen na verstrijken van de termijn omdat dat kostenbesparend is in het onderhoud

Antwoord:

Geachte heer,

Natuurlijk. Na het verlopen van het gebruiksrecht van een graf mag het monument verwijderd worden. Dat geldt zowel voor algemene als voor particuliere graven.
Maar voor u het zelf verwijdert en vernietigt zou u de persoon die het monument heeft geplaatst kunnen vragen of hij het terug wil hebben. Zo ja, dan moet hij het zelf - in overleg en volgens uw aanwijzingen - verwijderen en meenemen.

De begraafplaatsadministratie behoort betrokkene (conform artikel 27a Wlb) tussen zes en twaalf maanden voor het verstrijken van de gebruikstermijn van een algemeen graf op de afloop te attenderen. Dat lijkt mij ook het moment om mensen er op te attenderen dat ze het monument zelf kunnen afhalen en meenemen. En dat, als dat niet gebeurt, men automatisch (van rechtswege) afstand doet van het eigendom van het monument. Dan kan de beheerder van de begraafplaats het monument verwijderen en vernietigen op een moment dat het hem of haar goed uitkomt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder