Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Minimale looptijd algemeen graf volgens wetboek

18 april 2013

Vraag nummer: 34322

Wat is de minimale looptijd volgens het wetboek van het grafrecht van een algemeen graf?

Antwoord:

Geachte heer,

Er is geen minimale looptijd voor een algemeen graf, wettelijk gezien.
Er is namelijk helemaal geen verplichting om grafrechten te vestigen, los van de vraag of het om een algemeen graf dan wel om een eigen/particulier graf gaat.
Denk bijvoorbeeld maar eens aan graven op een particuliere begraafplaats van een familie (familiebegraafplaats op eigen terrein); daar rusten gewoonlijk geen grafrechten op. Idem de begraafplaats van een kloostergemeenschap. Daar is de eigenaar van de ondergrond ook eigenaar van het graf.

In de praktijk houdt men voor de termijn van een algemeen graf de termijn aan, waarbinnen een graf niet geruimd mag worden. Dat is tien jaar. Maar die termijn vloeit voort uit een praktische gedachte, niet uit een wettelijke eis. Ook als er geen grafrecht op een (algemeen of eigen) graf rust, mag het graf niet binnen 10 jaar na een begraving geruimd worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wat mag in de kist mee begraven worden?


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder