Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Minimale looptijd algemeen graf volgens wetboek


18 april 2013

Vraag nummer: 34322

Wat is de minimale looptijd volgens het wetboek van het grafrecht van een algemeen graf?

Antwoord:

Geachte heer,

Er is geen minimale looptijd voor een algemeen graf, wettelijk gezien.
Er is namelijk helemaal geen verplichting om grafrechten te vestigen, los van de vraag of het om een algemeen graf dan wel om een eigen/particulier graf gaat.
Denk bijvoorbeeld maar eens aan graven op een particuliere begraafplaats van een familie (familiebegraafplaats op eigen terrein); daar rusten gewoonlijk geen grafrechten op. Idem de begraafplaats van een kloostergemeenschap. Daar is de eigenaar van de ondergrond ook eigenaar van het graf.

In de praktijk houdt men voor de termijn van een algemeen graf de termijn aan, waarbinnen een graf niet geruimd mag worden. Dat is tien jaar. Maar die termijn vloeit voort uit een praktische gedachte, niet uit een wettelijke eis. Ook als er geen grafrecht op een (algemeen of eigen) graf rust, mag het graf niet binnen 10 jaar na een begraving geruimd worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wat mag in de kist mee begraven worden?


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE