Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verwijdering graf


25 november 2002

Vraag nummer: 1648  (oude nummer: 2013)

Thu Oct 26 02:48:25 2000

Geachte mevrouw/meneer,

Na telefonische info, werd mij verteld, dat in de regionale dagbladen vermeld wordt, wanneer een graf, na plm. 10 jaar wordt verwijderd.
Daar ikzelf in een andere plaats woon als waar de begraafplaats is, dus ook de regionale kranten niet ontvang, is mijn vraag: Is er op een andere wijze mogelijk (internet) achter te komen waneer zoiets gaat plaatsvinden.
D.i.v. met een bezoek aan de begraafplaats en daarbij een schok-efekt te ondervinden dat alles verwijderd is.
Vriendelijk dank voor uw aandacht,

C. Postma

Antwoord:

Geachte mevrouw Postma,
Bij graven voor 10 jaar gaat het om algemene graven. Bij eigen graven zou het om een termijn van minstens 20 jaar zijn en krijgt de rechthebbende van het graf altijd bericht dat de termijn afloopt.
Maar het door u gesignaleerde probleem, dat zich dus alleen bij algemene graven kan voordoen omdat men anders zelf bericht krijgt (is zelfs wettelijk gegarandeerd bij eigen graven) is eenvoudig op te lossen.U schrijft een briefje aan de betreffende gemeente met de vraag tot wanneer het graf is uitgegeven en vraagt om u te waarschuwen als men wil ruimen. Dat kan soms een paar maanden na afloop van de termijn zijn, maar soms ook een paar jaar. Dat hangt van de gemeente en de beschikbare of noodzakelijke nieuwe ruimte op de begraafplaats af. U moet dan ook vragen om de ontvangst van de brief te bevestigen.
Overigens is het nooit mogelijk om een algemeen graf te verlengen. Als u het graf wilt behouden, moet betrokkene in een nieuw eigen graf worden herbegraven. Maar dat kan eigenlijk altijd probleemloos.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE