Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten opgraven uit algemeen graf


19 maart 2003

Vraag nummer: 2092  (oude nummer: 2489)

Wed, 19 Mar 2003 12:39

Het stoffelijk overschot van mijn moeder moet het veld ruimen, na 32 jaar in een algemeen graf te hebben gelegen. De begraafplaats wil zo ruimte winnen voor nieuwe graven en biedt mij, als zoon, niet de mogelijkheid het graf te kopen. Daar moet ik parochiaan voor zijn en dat kan ik niet zijn, aangezien ik 35 kilometer verderop woon. Mijn vraag: voor wiens rekening komen de kosten van, pakweg, de opgraving, vervoer naar crematorium of andere begraafplaats, herbegrafenis en bijzetting?

Antwoord:

Geachte heer,

Als uw moeder 32 jaar in een algemeen graf heeft gelegen, hebt u in feite al geluk gehad. Meestal worden ruimten in een algemeen graf slechts voor 10 jaar uitgegeven (op sommige plaatsen 15 of 20 jaar, maar dat zijn uitzonderingen). Er had waarschijnlijk al 22 jaar geleden geruimd kunnen worden.

Dat een begraafplaats ruimte wil winnen voor nieuwe graven is op zich natuurlijk niet zo gek. Wat wel gek, althans erg ongebruikelijk is, is dat u indirect zegt dat men zo'n graf ook zou kunnen 'kopen'. Nu is 'kopen' niet het goede woord, omdat niemand ooit eigenaar kan worden van een graf. Het eigendom blijft altijd bij de begraafplaats. Men krijgt alleen een grafrecht, dat een soort recht van opstal is, inclusief een recht van 'instal' een paar meter naar beneden. Maar men zou een nieuw grafrecht kunnen vestigen, begrijp ik uit uw woorden. Wat er ongebruikelijk aan is, is dat men in een algemeen graf zelden alleen ligt, maar dat er ook andere mensen liggen, en dat men dan niet zo'n plek aan één familie wil uitgeven. Als men er op die begraafplaats toch toe genegen zou zijn, is dat vreemd. Niet onmogelijk, maar wel vreemd. Want het komt er op neer dat andere mensen in de situatie komen dat anderen zeggenschap gaan krijgen over het graf waar hun vader of moeder ook ligt.
Vreemd is ook het argument van de begraafplaats dat u het graf niet zou kunnen kopen omdat u geen parochiaan bent. Het gaat immers toch niet om u, maar om uw moeder, en het feit dat zij tot die parochie behoorde? Als uw moeder vandaag zou overlijden zou zij daar toch ook begraven worden en zou u, als u een eigen graf zou nemen, toch ook rechthebbende worden? Ert is toch geen nut of noodzaak dat de kinderen van de overledenen tot dezelfde parochie behoren?

In elk geval zijn de kosten van een opgraving, vervoer naar crematorium of andere begraafplaats, herbegrafenis en bijzetting voor uw eigen rekening. Wie een algemeen graf kiest - wat u of uw vader 32 jaar geleden heeft gedaan - neemt als consequentie dat het gaat om een graf waarvan de rechten in principe niet verlengd kunnen worden. Dat is een hoofdkenmerk van een algemeen graf. Anders had er een eigen graf genomen moeten zijn. U hebt al 'geluk' dat uw moeder 22 jaar langer 'gratis' in dit graf heeft kunnen rusten. Als u nu een andere bestemming wenst, zijn de kosten geheel voor eigen rekening.

mr W.G.H.M. van der Putten

19 maart 2003

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >