Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

1. Grafrechten en 2. vrijhouden van grafplaatsen voor rampen


19 februari 2016

Vraag nummer: 45291

L.s,

Vraag 1. Op 05.01.1995 heeft de gemeente een persoon begraven in een algemeen graf. De familie had volledige afstand gedaan voor wat betreft de erfenis en de begrafenis. Er is niets betaald.
Is de gemeente nu, na 20 jaar, gerechtigd om het graf te ruimen of moet eerst de familie opgespoord worden?
Vraag 2: Is er een minimum aantal graven dat een gemeente moet "vrijhouden" voor bijzondere gebeurtenissen?
Alvast dank voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

1. De Wet op de lijkbezorging bepaalt sinds 2010 in artikel 27a: > Ten minste zes maanden en ten hoogste twaalf maanden voor het verstrijken van de termijn van uitgifte van een algemeen graf doet de houder van de begraafplaats daarvan schriftelijk mededeling aan de belanghebbende bij dat graf wiens adres hem bekend is. <

Welnu, in uw geval is u blijkbaar geen adres van een belanghebbende bekend. Dat constateert u, maakt er een notitie van in de begraafplaatsadministratie, samen met een scan van dit antwoord, en dan bent u gedaan wat u moest doen.
Bovendien, los van alle regels, zegt natuurlijk het gezonde verstand dat als iemand in de familie nog iets met dat graf had gewild, men zich ook al lang zelf had kunnen melden. Er zijn geen grafrechten verleend. In de beheersverordening van uw gemeente uit 1995 staat weliswaar het type 'algemeen graf', maar in de Verordeningen lijkbezorgingsrechten van uw gemeente heb ik daar nooit een tarief voor gezien. Er is niet expliciet een termijn van gebruik van het algemene graf geregeld. Dan had het graf al na 10 jaar grafrust geruimd kunnen worden. Belanghebbenden hadden dat ook kunnen weten en bedenken en zich 12 jaar geleden kunnen melden als men nog iets met het graf of de inhoud had gewild.

2. Wat uw tweede vraag betreft: nee, er is geen minimum aantal graven dat een gemeente moet vrijhouden voor calamiteiten. U doelt waarschijnlijk op rampen en calamiteiten. Nee, er zijn geen regels voor het minimaal ter beschikking hebben van een bepaald aantal graven. Grootschalige rampen waarbij honderden op duizenden inwoners van een gemeente tegelijk of nagenoeg tegelijk komen te overlijden, kennen we niet in Nederland. We zien café-branden en ongelukken met vuurwerk al als rampen en daar komen 10-20 mensen bij om. Grote epidemies zijn wel denkbaar, die zijn er in de afgelopen eeuwen ook geweest en kunnen zich weer voordoen. Maar die slaan gewoonlijk niet van de ene op de andere dag toe. Vaak is er dan maanden tijd om voorbereidingen te treffen.
In geval van echte nood is het altijd mogelijk om een weiland om te ploegen, als er geen andere oplossing is. Ik vraag dit soort dingen ook wel eens als ik cursus geef aan gemeenten, hoe men dit daar aanpakt. Daar houdt niemand op voorhand rekening mee. In rampenplannen worden soms wel enkele locaties aangewezen die dienst zouden kunnen doen als nood-begraafplaats.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >