Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vervolg herbegraven (5526 (oud nummer 10965))


28 juni 2008

Vraag nummer: 5529  (oude nummer: 10970)

Geachte heer van der Putten.
Betekend uw antwoord dat het volgens de wet verboden is . Of bepaald een gemeente dit? In dit laatste geval is er dan een procedure om toch her te begraven

Antwoord:

Geachte heer,

De burgemeester beslist of het kan. Hij moet volgens de wet daarbij advies vragen aan de VROM-inspectie. Die heeft als algemene beleidslijn dat opgraven en herbergaven zou kunnen in 2 situaties. De eerste is binnen 2 maanden na de begrafenis, dan is namelijk de kist nog te handeren. De tweede situatie is dat het kan na 10 jaar; dan zijn er 'schone botten' over. Alles er tussenin is moeilijk.

In uw geval is betrokkene begraven in een algemeen graf. Dat kan betekenen dat hij of zij niet alleen in het graf rust, maar dat er ook andere personen in rusten. Ik schat de kans op verlof, gelet op de jurisprudentie, erg laag in.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Het advies van de VROM-Inspectie is in 2010 uit de wet gehaald.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE