Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraven binnen termijn algemeen graf 15 jaar


14 juni 2007

Vraag nummer: 4796  (oude nummer: 9311)

Door een gebruiker van een algemeen graf (3-diep) is een verzoek ingediend om te mogen herbegraven in een eigen graf. De overledene ligt in de onderste laag. De grafrust van de drie boven elkaar gelegen graven is inmiddels verstreken. Alle gebruikers hebben nog wel zo'n drie jaar gebruiksrechten (het algemeen graf is destijds voor 15 jaar uitgegeven)
De vraag doet zich nu voor of de gemeente verplicht is om de gebruikers van de twee bovenliggende lagen om toestemming te vragen en de burgemeester dit moet betrekken bij de afweging of hij een vergunning verleend voor de opgraving. Of kan de gemeente zonder toestemming van de gebruikers van de twee bovenliggende lagen de drie lichamen laten opgraven (na vergunning verlening) en later weer twee lichamen terugplaatsen in het graf, omdat de grafrust van de twee bovenliggende graven inmiddels verstreken is.

Graag verneem ik uw zienswijze hieromtrent.

XX
gemeente XXXXXXX

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De gebruikers van de twee bovenliggende lagen van dat graf hoever per definitie geen toestemming te geven voor de opgraving en tijdelijke verwijdering van de stoffelijke overschotten van hun dierbaren. Toestemming is alleen vereist bij eigen graven, niet bij een algemeen graf. Dat is nu juist een essentieel verschil tussen een eigen graf en een algemeen graf.

De burgemeester moet natuurlijk wel de belangen van anderen afwegen. Maar nu de termijn van grafrust verstreken is, lijkt mij dat hij dan niet echt een valide argument heeft. De grafrust is in de regel het enige argument om een verlof tot opgraving niet te verlenen, of om te zeggen "Kom maar terug als de grafrusttermijn van 10 jaar verstreken is".

Een ander punt is de vraag of de burgemeester de andere gebruikers in kennis moet stellen van de opgraving. Dat zou ik wel doen, uit fatsoen en omdat mensen vaak kunnen zien dat er iets aan de oppervlakte van het graf veranderd is. Je kunt dan gewoon vertellen dat iemand opgegraven is/wordt en dat de restanten van hun dierbaren keurig weer terug worden gelegd. Het kan voor andere gebruikers ook het moment zijn om hun dierbaren in een ander graf te laten herbegraven als zij dat zouden willen; daar zouden ze op gewezen kunnen worden.

Vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >