Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kindergraf van mijn zusje


10 juli 2011

Vraag nummer: 25329  (oude nummer: 16871)

Ik hoop dat u mij kunt helpen met wat advies. Het verhaal is als volgt :

Mijn zus is overleden op 16-02-1970 te Renkum (ze was 1 jaar) en is begraven op de ALGEMENE BEGRAAFPLAATS DE HARTEN in RENKUM.
Destijds hadden mijn ouders niet het geld om de begrafenis te bekostigen, en hebben toen 3000 gulden te leen gekregen via de gemeente Renkum (sociale dienst)
Dit bedrag hebben mijn ouder in maandelijkse termijnen terug betaald. Op advies van de huisarts mochten mijn ouders niet meer bij het graf van mijn zus komen. Dit advies hebben mijn ouders opgevolgd.
Jaren na dato bleek ineens het graf van mijn overleden zus niet meer te bestaan. Althans, dat vermoedde is er, omdat het zerknummer weg was.
Mijn ouders zijn er toen niet achteraan gegaan. Ze hebben nooit bericht gehad dat mijn zus eventueel was opgegraven. Nooit hebben ze bericht ontvangen.
Nu, na 41 jaar, kwam ik er per toeval achter via de site : online begraafplaatsen, dat mijn zus dus nog steeds op de harten in renkum begraven ligt.
Echter, het blijkt dat ze in een graf ligt met 2 andere personen !!!! Het vermoedden reist nu bij ons, dat mijn zus opgegraven is, en in een graf
is gelegd bij andere mensen. Of vica versa, dat die 2 vreemde mensen bij mijn zus in het graf zijn gelegd. Mijn vraag is dus : had de gemeente
mijn ouders hiervan op de hoogte moeten stellen ??? En hoe kan ik ervoor zorgen, met toestemming van mijn moeder, dat mijn zus opgegraven wordt en gewoon weer haar eigen plekje krijgt ????
Hopend heb ik snel bericht van u.

mvg
mevr Janssen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De kans is heel groot dat uw zus nooit een eigen plekje heeft gehad, in die zin dat ze een grafje voor zichzelf alleen had. Het was vroeger namelijk heel gebruikelijk dat in kindergraven meerdere kinderen werden begraven.
Voor het bijbegraven van andere kinderen in een algemeen kindergraf is geen toestemming van ouders van andere kinderen nodig. Het is nu juist het kenmerk van een algemeen graf, dat er anderen in bijbegraven kunnen worden.

Als men een graf voor een persoon alleen wenst, moet men voor een eigen/particulier graf kiezen. Ik vermoed dat omdat uw ouders het blijkbaar niet breed hadden, wat voor een jong gezin niet zo gek is, niet voor een (veel duurder) eigen graf is gekozen.

Ik zie geen enkele reden voor de gemeente om de stoffelijke resten van uw zus op te graven en in een graf her te begraven. Ik vermoed dat zij altijd nog in hetzelfde graf ligt, als dat waarin zij begraven is.

Maar waar stelt u uw vraag niet gewoon bij de administratie van de begraafplaats? Daar kan men u exact vertellen wat er wel of niet gebeurd is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE