Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verplaatsing graf (eigen graf tussen algemene graven)


16 oktober 2009

Vraag nummer: 6980  (oude nummer: 14093)

Geachte heer van der Putten
Graag uw advies over het volgende:
20 jaar geleden heeft er een begrafenis plaats gevonden in een algemeengraf.
De andere dag realiseerde de familie wat dit inhoud (er word nog iemand bij begraven)
Nadrukkelijk was dit niet de wens.
Voorstel gedaan om direct her te begraven wat niet werd geaccepteerd.
In overleg heeft de burgemeester de vraag gehonoreerd om het algemenegraf de status te geven van een familiegraf.
Probleem nu , 20 jaar later,
is dat het vak (dus algemen graven ) geruimd gaat worden.
Daar het bedoelde graf is uitgegeven voor 20 jaar eindigt de periode.
Conform de wet is het aanbieden van verlenging verplicht.
a. Kan men de verlenging weigeren omdat het bij de ruiming in de weg ligt.
b.Als men de verlenging weigert en men doet het aanbod dit graf te verplaatsen naar een locatie c.q. vak met familiegraven kunnen de nabestaande dit dan weigeren.
c. Wie dient op te draaien voor de eventuele verplaatsingskosten?

Bij voorbaat dank voor uw antwoordt A.v W.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik hoef u niet meer te zeggen dat men dit soort situaties nooit aan moet gaan. 20 jaar geleden is een grote fout gemaakt door betrokkene niet meteen her te begraven. Dat de familie dat niet accepteerde, tja, dan zou het gewoon een algemeen graf hebben moeten blijven. Kiezen of delen.

Nu is het de vraag wat de status van het graf is. U schrijft dat het de status van familiegraf heeft gekregen. Is er dan ook een beschikking afgegeven waarmee het uitsluitend grafrecht is gevestigd? Of is alleen afgesproken dat het graf exclusief voor de betreffende familie was. In 1989 lag er nog geen verplichting op een graf om een verlenging aan te bieden; die kwam pas in 1991 in de wet. Maar van die wetswijziging profiteren alle bestaande eigen graven met een uitsluitend recht.
Als inderdaad een uitsluitend grafrecht is uitgegeven:
a. kan men de verlenging niet weigeren, ook niet omdat het bij een ruiming in de weg ligt;
b. kan men de verlenging niet weigeren en een aanbod doen om het graf te verplaatsen.
c. De verplaatsingskosten zijn in elk geval voor de gemeente. Die wil het graf op die plek weg hebben, niet de familie.

De gemeente kan natuurlijk altijd voorstellen om het graf te verplaatsen (op haar kosten), maar de familie kan dat weigeren en daar is niets tegen te doen.

Als er geen uitsluitend grafrecht is gevestigd, het graf qua termijn en gebruik wel overeen kwam met een eigen graf maar juridisch toch een algemeen graf is gebleven, dan hoeft geen verlenging aan te worden geboden en kan het graf worden geruimd of worden verplaatst op kosten van de familie.

Men doet er als begraafplaatshouder buitengewoon onverstandig aan om tussen de algemene graven een eigen graf met een uitsluitend grafrecht te vestigen. U zit nu met de gevolgen van de besluitvorming van de toenmalige burgemeester.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE