Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wat is een algemeen graf?

10 april 2007

Vraag nummer: 4752 (oude nummer: 9155)

Beste meneer v/d Putten,

Wat is eigenlijk een algemeen gaf? Worden hier mensen in begraven die verder geen nabestaanden hebben, (zwervers bijvoorbeeld)?

Vriendelijke groet,

Sandy Wijnands

Antwoord:

Geachte heer,

Een algemeen graf is een graf met een korte looptijd (ligtijd eigenlijk), meestal 10 jaar, waarin personen worden begraven die niet voor een eigen graf kiezen. Het is meestal een 2- of 3-persoons graf, waarin 2 of 3 mensen komen te liggen, die onderling geen enkele band hebben en geheel vreemden van elkaar zijn. Op een algemeen graf wordt geen grafbedekking aangebracht die het hele graf bedekt, zoals met een eigen graf gebeurt, maar 2 of 3 kleine monumentjes. Want iedere familie heeft zijn eigen voorkeuren voor monumenten en teksten of beplanting, net als bij eigen graven. Maar men heeft nu een half of eenderde oppervlak.

Ik kan me uw vraag goed voorstellen, omdat ik weet dat u in het zuiden van het land woont, waar nauwelijks of geen algemene graven voorkomen. Ik kom zelf uit de wijde omgeving van Nijmegen, en had ook nooit van algemene graven gehoord of ze gezien voordat ik er beroepshalve mee te maken kreeg.

Algemene graven zijn in andere delen van het land, vooral in grote en grotere steden, heel gewoon. Het heeft niets te maken met het wel of niet hebben van nabestaanden. Ik heb me bijvoorbeeld laten vertellen dat in een stad als Leiden ongeveer de helft van de bevolking die voor begraven kiest, dan ook voor een algemeen graf kiest. Het heeft geen negatieve klank, men vindt het heel gewoon.
In het zuiden vindt men dat maar vreemd, omdat dan een echtpaar na het overlijden niet in één graf komt te liggen. Maar dat vinden veel mensen in andere regio's dus geen punt. Ook in andere culturen is dat overigens geen punt; Islamieten worden bij voorkeur ook 1 per graf begraven, dus komt een echtpaar ook niet in een graf, tenzij men voor de Nederlandse manier van begraven kiest.

Algemene graven zijn financieel aantrekkelijk omdat ze in de regel een stuk goedkoper zijn dan eigen graven. Dat is logisch, omdat een algemeen graf voor 10 jaar ter beschikking wordt gesteld, en men er meestal 3 overledenen in kwijt kan, terwijl een eigen graf voor minstens 20 jaar wordt uitgegeven en er meestal 2 personen in begraven worden. In theorie zou dan een eigen graf 3 keer zo duur kunnen of moeten zijn, ten opzichte van een algemeen graf.

Zie ook andere vragen in de sub-rubriek 'Algemeen graf'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder