Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Opgraven uit algemeen graf

29 januari 2014

Vraag nummer: 37202

Geachte heer,

Wij passen onze beheersverordening aan.
Wij willen het volgende regelen:
Nabestaanden van een overledene die begraven is in een algemeen graf kunnen gedurende de in het eerste lid bedoelde termijn bij de beheerder een aanvraag indienen om bij ruiming de overledene her te begraven in ....
Ik herinner mij uit een cursus van enkele jaren geleden dat u dit geen goede regeling vond. Kunt u nog eens zeggen waarom?

Met vriendelijke groet,
XX
Hoofd Burgerzaken

Antwoord:

Geachte heer,

Ik zou het zelf niet zo omschrijven dat nabestaanden van een overledene die begraven is in een algemeen graf (pas) bij de RUIMING van het graf de overledene kunnen laten herbegraven. Ik meen dat men dat altijd kan vragen, als er maar een heel bijzondere reden voor is. Ook een maand na de begrafenis, bijvoorbeeld (en al helemaal als er niemand anders boven begraven is).

Ik heb er een beetje bezwaar tegen als men min of meer in de verordening propageert dat kan worden op- en herbegraven bij een ruiming. Dat lokt uit dat men de overledene een aantal jaren 'gratis' laat liggen, tot het moment van ruiming. Als iemand een herbegraving in een eigen graf zou willen, zou dat ook kunnen na 10 jaar na de begrafenis, waarom niet? Zo lijkt het, in de formulering die u voorlegt, dat dat niet zou mogen. Dat lijkt mij onterecht.

Ik zou er de voorkeur aan geven om gewoon helemaal geen voorschrift in de verordening opnemen over het op- en herbegraven uit een algemeen graf. In de wet staat al dat er een vergunning voor nodig is en als iemand een vergunning aanvraagt kunnen alle ins en outs bekeken worden. Als iemand bijvoorbeeld na 11 jaar na de begrafenis een herbegrafenis wenst, zie ik geen enkele reden om dat te weigeren. Je
kunt niet zeggen dat het pas bij ruiming mag.

Ook als je niets speciaals in de verordening regelt, kun je belangstellenden altijd nog in de gelegenheid stellen om overledenen her te begraven als men daar prijs op stelt. Dat is dan gewoon feitelijk tijdig bekend maken, op diverse manieren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zie over opgraven en herbegraven of cremeren ook:


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder