Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraven uit algemeen graf


29 januari 2014

Vraag nummer: 37202

Geachte heer,

Wij passen onze beheersverordening aan.
Wij willen het volgende regelen:
Nabestaanden van een overledene die begraven is in een algemeen graf kunnen gedurende de in het eerste lid bedoelde termijn bij de beheerder een aanvraag indienen om bij ruiming de overledene her te begraven in ....
Ik herinner mij uit een cursus van enkele jaren geleden dat u dit geen goede regeling vond. Kunt u nog eens zeggen waarom?

Met vriendelijke groet,
XX
Hoofd Burgerzaken

Antwoord:

Geachte heer,

Ik zou het zelf niet zo omschrijven dat nabestaanden van een overledene die begraven is in een algemeen graf (pas) bij de RUIMING van het graf de overledene kunnen laten herbegraven. Ik meen dat men dat altijd kan vragen, als er maar een heel bijzondere reden voor is. Ook een maand na de begrafenis, bijvoorbeeld (en al helemaal als er niemand anders boven begraven is).

Ik heb er een beetje bezwaar tegen als men min of meer in de verordening propageert dat kan worden op- en herbegraven bij een ruiming. Dat lokt uit dat men de overledene een aantal jaren 'gratis' laat liggen, tot het moment van ruiming. Als iemand een herbegraving in een eigen graf zou willen, zou dat ook kunnen na 10 jaar na de begrafenis, waarom niet? Zo lijkt het, in de formulering die u voorlegt, dat dat niet zou mogen. Dat lijkt mij onterecht.

Ik zou er de voorkeur aan geven om gewoon helemaal geen voorschrift in de verordening opnemen over het op- en herbegraven uit een algemeen graf. In de wet staat al dat er een vergunning voor nodig is en als iemand een vergunning aanvraagt kunnen alle ins en outs bekeken worden. Als iemand bijvoorbeeld na 11 jaar na de begrafenis een herbegrafenis wenst, zie ik geen enkele reden om dat te weigeren. Je
kunt niet zeggen dat het pas bij ruiming mag.

Ook als je niets speciaals in de verordening regelt, kun je belangstellenden altijd nog in de gelegenheid stellen om overledenen her te begraven als men daar prijs op stelt. Dat is dan gewoon feitelijk tijdig bekend maken, op diverse manieren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zie over opgraven en herbegraven of cremeren ook:


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE