Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Toestemming opgraving algemeen graf


10 maart 2008

Vraag nummer: 5265  (oude nummer: 10417)

Geachte heer v.d. Putten,

Wat te doen als de nabestaanden van een persoon, waarvan de stoffelijke resten in hetzelfde (algemene) graf zijn begraven als de stoffelijke resten van andere persoon waarvoor de nabestaanden hebben verzocht tot opgraving en herbegraving, geen toestemming geven tot opgraven? Dit is namelijk het geval. De nabestaanden van de derde persoon die in dit graf is begraven hebben inmiddels wel toestemming gegeven.

XX
Gemeente Z

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als in een algemeen graf 3 personen zijn begraven, onderin A, erboven B en C, en er wordt verlof verleend om A op te graven en her te begraven, dan is van de nabestaanden van B en C geen toestemming nodig voor de opgraving.
Dat is immers het kenmerk van een algemeen graf, dat de familie van B en C daar geen zeggenschap over heeft en dus ook geen toestemming hoeft te geven.

In artikel 29 Wlb staat dat een rechthebbende (van een eigen graf dus) toestemming voor opgraving moet geven; geen nabestaanden van personen die in een algemeen graf zijn begraven.
Mensen die willen dat zonder hun toestemming geen opgraving in 'hun' graf kan plaatsvinden, moeten kiezen voor een eigen graf.

Natuurlijk moet er niet te pas en vooral niet te onpas uit een algemeen graf worden opgegraven. Het is voor niemand een plezierige gedachte dat het stoffelijk overschot van een dierbare moet worden verplaatst, ook al is het maar tijdelijk. Maar als er een goede reden voor opgraving is en daar door de burgemeester verlof voor wordt verleend, hebben anderen geen vetorecht.

Als verlof voor de opgraving wordt verleend, kunnen nabestaanden van andere overledenen in dat graf nog een Awb-bezwaarschrift indienen. Maar alleen het argument 'Wij willen het niet' is geen relevant argument, gelet op de aard van een algemeen graf. Een rechthebbende op een eigen graf hoeft zijn 'Ik wil het niet' daarentegen niet te motiveren; de wet geeft hem het recht al dan niet toestemming te geven.

U geeft niet aan hoe lang geleden betrokkenen begraven zijn. Als dit langer dan 10 jaar geleden is, is de wettelijke termijn van grafrust verlopen en zou het algemene graf toch geruimd mogen worden (tenzij uw gemeente algemene graven langer dan 10 jaar uitgeeft, want dan is er nog recht om begraven te houden). Dan is er al helemaal weinig reden om bezwaar te maken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >