Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Huurgraf omzetten naar algemeen graf

20 oktober 2008

Vraag nummer: 5776 (oude nummer: 11502)

Ik wil weten of ik het huurgraf wat ik dacht dat ik wou hebben in augustus nog kan omzetten in een algemeen graf in verband met minder kosten. Wel heb ik al getekend maar kan er niks over lezen in de voorwaarden

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is in de regel niet mogelijk om een huurgraf om te zetten in een algemeen graf. Dat komt omdat huurgraven en algemene graven gewoonlijk in aparte vakken liggen. En dat is omdat de termijn waarop zo'n graf in stand moet blijven verschilt. Algemene graven worden gewoonlijk per vak tegelijk geruimd, omdat dat efficiënt is en de kosten van zulke graven drukt. Voor eigen (huur)graven is dat niet het geval. Als een algemeen graf dan tussen eigen graven zou liggen, zou dat erg lastig en sterk kostenverhogend zijn.

Voorts is het zo dat men op een algemeen graf andere – twee of drie veel kleinere - monumenten kan plaatsen dan op een eigen graf. Als zulke graven door elkaar liggen, biedt dat een rommelige aanblik op een begraafplaats.

Maar het belangrijkste is dat u in augustus voor een huurgraf getekend hebt. Dus bent u er nu aan gebonden. Als u bijvoorbeeld eerst een auto koopt en na 2 maanden bedenkt dat u hem toch liever huurt, zal een verkoper ook zeggen dat dat niet meer kan.
Dat u er in de voorwaarden niets over leest, betekent gewoon dat het niet kan. Als u een huis koopt vindt u in de verkoopakte ook geen regel over het achteraf kunnen huren van het huis; dat is niet mogelijk.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder