Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Algemeen graf voor kinderen?

23 juni 2007

Vraag nummer: 4840 (oude nummer: 9401)

Geachte heer van der Putten,

Mij werd onlangs gevraagd of een kind in een algemeen graf begraven kan worden. Ik weet wel dat kindergraven gehuurd kunnen worden (meestal op een aparte plaats op de begraafplaats) of dat een kind in een bestaand huurgraf bijgezet kan worden of als eerste in een huurgraf begraven kan worden. Wat is het juiste antwoord?

Met vriendelijke groet,

Sandy Wijnands

Antwoord:

Geachte heer,

Een kind kan net zo goed in een algemeen graf als in een eigen graf begraven worden. Het kan ook in een kindergraf, maar dat hoeft dus niet.

Vroeger waren er kindergraven, omdat wettelijk was voorgeschreven dat men voor zuigelingen en voor kinderen tot een bepaalde leeftijd een lager tarief moest vragen dan voor gewone graven. Deze regel uit 1869 is bij de wijziging van de Wet op de lijkbezorging in 1991 komen te vervallen. Maar veel begraafplaatsen hanteren toch nog lagere tarieven, uit gewoonte en uit een soort coulance.
En de kindergraven konden ook iets kleiner zijn dan gewone graven, zodat men ze vaak bij elkaar legde om een uniform grafvak te krijgen en de ruimte van de begraafplaats optimaal te benutten.
Tegenwoordig kiezen ouders ook vaak voor een kindergraf omdat ze naast andere kindergraven liggen. De nabijheid van 'lotgenoten' geeft een zekere steun. Kindergraven hebben met aparte monumenten vaak ook een andere, minder strenge, uitstraling dan gewone graven.

Ik moet trouwens waarschuwen voor het gebruik van de term 'huurgraf'. U gebruikt die term waarschijnlijk voor een eigen graf. Maar in heel veel plaatsen wordt de term 'huurgraf' juist gebruikt voor algemene graven. Eigen graven worden dan eigen graf of familiegraf of koopgraf genoemd. Men moet er altijd op bedacht zijn dat de termen per begraafplaats kunnen verschillen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder