Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Familie wil aanwezig zijn bij ruiming algemene graven


21 oktober 2008

Vraag nummer: 5781  (oude nummer: 11508)

Familie wil bij ruiming zijn van algemeen graf.
Kunnen wij als gemeente dit verzoek weigeren.
Hoe is dit geregeld in de wet op de lijkbezorging.

Antwoord:

Geachte heer,

Gewoonlijk staat in de beheersverordening dat niemand bij een ruiming aanwezig mag zijn. Bijvoorbeeld "Bij de opgraving van lijken zijn geen andere personen aanwezig dan degenen die door de directeur (of beheerder) met deze werkzaamheden zijn belast." 99% van de beheersverordeningen en beheersreglementen heeft een vergelijkbare bepaling.
Uw gemeente heeft echter een tamelijk verouderde verordening (uit 1962 en laatst aangepast in 1972 als ik het goed zie), die geen overeenkomstige bepaling bevat. De verordening is, als ik hem zo doorblader, niet echt fout, maar regelt een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld verlenging van graven, niet.
Misschien is de herziening van de Wlb, die begin volgend jaar in werking zal kunnen treden, een goede aanleiding om uw beheersverordening te moderniseren.

De Wet op de lijkbezorging bevat voor dit soort situaties geen regels. De wetgever gaat er van uit dat elke begraafplaatshouder op dit soort punten een regeling treft in de beheersverordening (of bij bijzondere begraafplaatsen in het beheersreglement).

Dat u het niet uitdrukkelijk geregeld hebt, wil niet zeggen dat iedereen bij de ruiming van een graf, eigen of algemeen, aanwezig kan zijn. Een familie kan ook niet van een ziekenhuis eisen bij de hartoperatie van vader of moeder in de OK aanwezig te mogen zijn. Om maar iets te noemen.

U weigert het gewoon omdat u het niet ethisch vindt dat mensen bij ruimingen komen kijken. Vaak is bij algemene graven, waarbij hele vakken leeg worden gehaald, ook niet eens makkelijk te zeggen wiens graf nu precies wordt geruimd. Men houdt het wel bij als er nog een herbegraving moet plaatsvinden, maar niet als alleen geruimd wordt. Dat heeft geen functie.

En u kunt op grond van artikel 20 van de verordening ter handhaving van de orde op de begraafplaats de poorten sluiten. Dit artikel zal niet bedoeld zijn om politieke relschoppers op de begraafplaats de mond te snoeren, maar om bijvoorbeeld vandalisme tegen te gaan en ook om bij opgravingen en ruimingen delen van de begraafplaats voor publiek af te sluiten. Mij lijkt dit artikel wel een juridisch handvat bieden, als de familie blijft aandringen.

Maar een handvat hebt u niet echt nodig. U als gemeente bent eigenaar van het terrein en bepaalt wat u daar wilt doen of niet.
De familie zou eerder moeten aantonen om een recht te hebben en dat heeft ze niet. De familie heeft net zo min recht om in de tuin van de buurman naar de plantjes te kijken als om op de begraafplaats naar een ruiming te kijken.
U laat zich onterecht een beetje in de verdediging drukken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >