Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten opgraven en herbegraven (uit algemeen graf na 'verkeerde begraving')


8 februari 2006

Vraag nummer: 4270  (oude nummer: 7446)

Als een familie er later achter komt dat er in een algemeen graf is begraven en vader/moeder ligt in het onderste graf, wat emotioneel voor de nabestaanden niet acceptabel is, wie is dan verantwoordelijk voor de kosten van opgraven en herbegraven?
De uitvaartverzorger was in eerste instantie niet op de hoogte van het 'boven elkaar begraven' in een graf, de familie geeft te kennen dat het 'zijn schuld' is. Is dit ook zo?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het is in principe altijd een eigen verantwoordelijkheid van een familie hoe en waar er begraven wordt. Wanneer men bepaalde dingen belist niet wil, moet men zelf onderzoek doen en zich uitgebreid laten informeren. Laat men dat na, dan accepteert men stilzwijgend bepaalde risico's, namelijk dat dingen anders gaan dan dat men wenste of verwachtte.

Maar áls men dingen vroeg of als men informatie kreeg, kreeg men dan ook wel de juiste en volledige informatie? Als dat niet het geval is, dan is dat een fout van de uitvaartverzorger.

Wat wiens schuld of verantwoordelijkheid is, is niet altijd van een afstand op basis van weinig informatie te zeggen. In een geval zoals u het beschrijft kun je pas nadat je van beide (en wellicht ook andere, zoals de begraafplaats) partijen hebt gehoord hoe dingen besproken zijn en gelopen zijn, een oordeel geven over de verantwoordelijkheid.

Voorts moet men in het geheel betrekken wat algemeen bekend verondersteld mag worden. Als een partij zegt niet te weten dat er in graven boven/onder elkaar begraven wordt, dan is dat jammer, maar wel een manco dat voor eigen rekening mag komen. Iedereen die op begraafplaatsen komt en ziet hoe breed de graven zijn en hoeveel namen er op grafstenen staan, kan beseffen dat die mensen niet naast elkaar liggen. Op sommige begraafplaatsen is het wel gewoonte om niet dieper dan 1 kist te begraven, maar dat zijn in het geheel toch wel de uitzonderingen. Men kan het bovendien zien aan de breedte van de graven en de ruimte tussen grafstenen (breder dan op andere begraafplaatsen). Ook als men op een begraafplaats komt en ziet dat er meerdere kleine monumentjes op de algemene graven staan, behoort een belletje te gaan rinkelen als men niet wenst dat een graf met andere mensen gedeeld wordt.
Je kunt niet altijd alle schuld op anderen schuiven.

Enfin, men moet minnelijk maar proberen een oplossing te vinden. Als men er niet uit komt, is wellicht het indienen van een klacht bij de Ombudsman Uitvaartwezen de oplossing.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE