Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verplaatsen zerk op algemeen graf


24 oktober 2002

Vraag nummer: 1343  (oude nummer: 1691)

Thu, 24 Oct 2002 11:43

Mijn moeder ligt in een algemeen graf. Tot anderhalve week geleden stond de steen van de eerst overledene achteraan, die van mijn moeder in het midden en die van de laatst overledene vooraan.

De steen van mijn moeder is de grootste, en die van de eerst overledene het kleinste. Nu heeft het beheer van de begraafplaats zonder overleg, en waarschijnlijk wel na kennisgeving aan mijn vader, de volgorde veranderd. De grootste (die van mijn moeder) staat nu achteraan, de kleinste (die van de eerst overledene) vooraan. Dit hebben ze ook bij andere grafkuilen gedaan.

Is dit toegestaan? En wat kunnen we doen om de volgorde van de drie stenen boven de grafkuil waar mijn moeder in ligt weer te herstellen in de oude situatie?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Ron Nederpelt

Antwoord:

Geachte heer Nederpelt,

Er is geen wet of landelijke regel die zegt hoe de monumenten op een algemeen graf moeten staan of liggen. Vaak staat of ligt de steen van de eerst overledene achteraan en die van de laatst overledene vooraan, maar sommige begraafplaatsen doen het anders, op grootte. Ik ken zelfs een begraafplaats waar de kisten in verband met het feit dat het vak te kort is om kisten met het voeteneinde naar het vak te plaatsen, twee kisten naast elkaar in de breedte plaatst (en dat 3 lagen diep); dat past net wel. Maar de monumenten staan wel zó, dat het lijkt alsof men wel met het voeteneinde naar het pad toe begraven is. Feitelijk kunnen sommige monumenten dan boven de kisten van andere overledenen staan.

Er zijn dus geen vaste regels voor. Wat wél kan is dat de begraafplaats waar uw moeder begraven is, regels voor de volgorde in de beheersverordening of het beheersreglement kent. Of dat die staan in een nadere regeling op basis van de beheersverordening of het beheersreglement. Als de beheerder daar van afwijkt, heeft men recht van klagen, want dan mag de beheerder niets veranderen.

Het is voorts de vraag of u, als zoon, recht van klagen hebt. Een algemeen graf heeft geen rechthebbende, zoals bij een eigen graf, die enige zeggenschap heeft. Voor zover iemand zeggenschap heeft, kan dat dan hooguit de persoon zijn die de begrafenis heeft geregeld. In dit geval waarschijnlijk uw vader. De houder van de begraafplaats hoeft geen rekening houden - mág zelfs geen rekening houden - met wensen of ideeën van derden, zoals indivuele kinderen. Want de een vindt dit en de ander dat, dat is onbegonnen werk. Daarom is vaak in een verordening of reglement geregeld dat men als begraafplaats maar met één persoon van doen heeft. Meerdere personen spreken elkaar vaak tegen en dan wil de begraafplaats niet in de positie komen om te moeten kiezen. In dit geval zal waarschijnlijk ook uw vader de enige persoon zijn die eventueel bezwaren kan maken.

Maar los van het formele aspect: bespreek het eens met uw vader en bespreek het vervolgens eens rustig met de beheerder. Als men weet dat u (en uw vader) het heel belangrijk vindt dat het anders is, is men vaak toch wel bereid om aan uw wensen tegemoet te komen. Een vriendelijk gesprek met de beheerder of anders met de verantwoordelijke wethouder of kerkelijke bestuurder kan dan de oplossing bieden.

mr W.G.H.M. van der Putten

24 oktober 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE