Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Rechten kopen van een algemeen kindergraf

5 januari 2009

Vraag nummer: 6044 (oude nummer: 12066)

Geachte heer van der Putten,
Wij kregen een verzoek van ouders die 50 jr geleden een kindje hebben begraven in een algemeengraf. Nu willen ze van dit graf de rechten kopen maar er liggen nog 3 andere kinderen in (volwassen graf 2-diep). Is dit mogelijk ? Zo ja, hoe kunnen we dit oplossen.

Met vriendelijke groet,
Lia Post

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is heel eenvoudig: de ouders kunnen de stoffelijke resten van hun kindje laten opgraven en in een ander graf bijzetten. Misschien in een graf waar zij later zelf ook begraven zouden kunnen worden?

U schrijft niet of er op dat algemene graf van die kinderen nog rechten rusten, maar het lijkt me niet verstandig om een algemeen graf om te zetten naar een eigen graf. Dat is het nooit.
Het stuit vooral op bezwaren om de stoffelijke resten van andere kinderen plotsklaps onder de beslissingsmacht van vreemde ouders te brengen. Die kunnen er dan een ander monument op zetten etc.
Voorts heeft het gevolgen voor het beheer van het hele vak(je) waar dat graf ligt. Dat zal dan nooit meer efficient geruimd kunnen worden.
U moet nooit aan zoiets beginnen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder