Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kosten herbegraven in (ander) bestaand graf

19 november 2002

Vraag nummer: 1596 (oude nummer: 1961)

Thu Jan 24 00:54:59 2002

Geachte heer Van der Putten,

Een zus ligt begraven op de algemene begraafplaats te Hoorn. Moeder ligt begraven in een particulier graf op Rhijnhof. De dochter van de zus die in Hoorn begraven ligt, wil graf niet verlengen. Er bestaat geen bezwaar als wij, de rest van de familie, de zus laten herbegraven in het graf van moeder in Leiden. Kan dat? Het gaat dus om 2 verschillende graven op 2 verschillende begraafplaatsen. Hoeveel kost zoiets? En bij wie kan ik het regelen?

Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,
Het over laten brengen van de stoffelijke resten van de zus van Hoorn naar Leiden (Rhijnhof) is zeker mogelijk. De dochter van de zus zal er geen bezwaar tegen hebben. Bovendien is het de vraag of, als het wellicht om een algemeen graf in Hoorn gaat, er iemand is die bezwaar kán maken, omdat een algemeen graf geen rechthebbende heeft. Stel echter, dat toch iemand bezwaar heeft, dan is er voldoende jurisprudentie om hard te maken dat de overbrenging toch mogelijk is.
Overbrenging van stoffelijke resten naar een andere begraafplaats, in een andere stad, is zonder meer mogelijk.
U vraagt om een indicatie van kosten. De leges van de gemeente Hoorn voor een opgraving bedragen Euro 505,92. Dat is puur om vergunning te krijgen, dus niet de opgraving zelf. In sommige gemeenten is men zo coulant om, als het betreffende graf toch al geruimd zou worden omdat men in het hele vak de graven schoont, in die operatie de stoffelijke resten apart te houden, zonder dat er leges worden berekend. Of men in Hoorn binnenkort ruimt, weet ik natuurlijk niet. En of men in dat geval de stoffelijke resten kosteloos apart wil houden, weet ik ook niet, maar u kunt het altijd vragen natuurlijk.
Voor de opgraving zelf en het transport moet u een gespecialiseerd bedrijf(je) inschakelen. Het is verstandig om ook daar even met de gemeente Hoorn over te overleggen. Wellicht heeft men daar een vaste relatie die met een gereduceerd tarief werkt of zo. Of is de gemeente bereid enig voorwerk te doen waardoor de kosten iets lager kunnen uitvallen. Bij de kosten moet u denken aan een bedrag tussen de 500,- en 1000,- Euro. De tarieven van verschillende bedrijven lopen uiteen, daarom is het verstandig om bij meerdere bedrijven vrijblijvend offerte vragen. Maar ook zijn sommige (deel)kosten vooraf moeilijk te voorspellen. Soms is er vrij weinig botmateriaal over en kan met een eenvoudig klein beenderenkistje worden volstaan. Soms is een nagenoeg intact skelet aanwezig en heeft men een grote kist nodig. U begrijpt dat men dat pas ziet als men aan het werk is, maar dat men op alles voorbereid moet zijn. Een grote 'gewone' lijkkist is natuurlijk duurder dan een klein bottenkistje.
Vervolgens zijn er in Leiden natuurlijk de kosten van de begrafenis. Ik durf niet precies te zeggen wat de kosten zijn. De normale kosten zijn Euro 689,-, maar wellicht is men bereid een iets lager tarief te rekenen omdat het wellicht slechts om een klein bottenkistje gaat en dan bijvoorbeeld een bedrag voor het begraven van een kind rekent. Ook dat is een punt van overleg met Rhijnhof. Normaal zal men uit voorzorg een groot en breed/lang gat graven, maar als men tijdens de werkzaamheden in Hoorn al kan melden dat er slechts een klein kistje aan komt, kunnen de werkzaamheden beperkt worden, zo stel ik mij praktisch voor. Een punt van overleg dus.
U kunt de feitelijke werkzaamheden opdragen aan een gespecialiseerd bedrijf. Ze zijn te vinden in de Gouden Gids en op internet. Een aantal bedrijven die met een bepaalde kwaliteitsnorm werkt, is lid van de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer. Een adreslijst is o.a. te vinden in de uitgave Handleiding Opgraven en Ruimen van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen. Maar er zijn ook wel bedrijven die daar geen lid van zijn en toch netjes zullen werken. Het ligt voor de hand om bedrijven rond Hoorn of Leiden, of er tussen in, om offertes te vragen, omdat die de minste reiskosten hebben. Als u er zelf geen kunt vinden, kan ik u wel aan enkele adressen helpen.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder