Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten? Opgraven?


11 september 2008

Vraag nummer: 5677  (oude nummer: 11256)

Hallo op xx-xx-08 is mijn schoonvader helaas overleden omdat hij niet verzekerd was is de begravenis door de gemeente groningen geregeld en betaald. wij waren echter niet op de hoogte gebracht van het fijt dat wij hiermee ook geen rechten meer hebben en stonden dan ook raar te kijken dat er een ander voor ons onbekend persoon in zijn graf is bijgelegd nu hebben wij hierover met de gemeente contact gehad en die vertelde ons dat het onmogelijk is om mijn schoonvader elders te laten begraven ook al willen wij zelf de kosten hiervoor dragen. dit willen wij graag omdat we er nu geen steen of iets anders ter nagedachtenis mogen plaatsen.
klopt dit of kunnen wij hier nog iets aan doen?

Antwoord:

Geachte heer,

Uw schoonvader is begraven in een algemeen graf. Op een algemeen graf rusten geen grafrechten, ook omdat het graf met andere families gedeeld wordt.
Zie de sub-rubriek Begraven > Algemeeen graf.

U kunt bij de burgemeester van Groningen per brief een vergunning aanvragen voor een opgraving en een herbegrafenis. Gewoonlijk, volgens landelijk beleid, wordt een dergelijke vergunning verleend als die binnen 2 maanden na de begrafenis wordt gevraagd. Dat moet u dus zo snel mogelijk doen.
Een complicatie is inderdaad wel dat ook een andere persoon in het graf is bij begraven. De ene burgemeester vindt dat een reden om de vergunning te weigeren, een ander niet.

Ik denk dat u de situatie zo goed en duidelijk mogelijk in een brief aan de burgemeester moet uitleggen. Als de vergunning geweigerd zou worden, kunt u nog bezwaar aantekenen.
Zie vergelijkbare vragen in de rubriek Begraven > Opgraven en herbegraven.

Ik wijs er echter op, voor de volledigheid, dat de kosten fors kunnen oplopen. Als de gemeente Groningen de begrafenis heeft geregeld en betaald, heeft ze in feite alleen kosten voorgeschoten. De gemeente mag de kosten op grond van de wet altijd op de kinderen verhalen. Zie vragen daarover in de sub-rubriek Overige onderwerpen > Uitvaart door gemeente.

Als u een opgraving wenst, zijn de kosten van de opgraving voor uw rekening. En natuurlijk nog de kosten van een nieuw eigen graf. U(w vrouw en haar eventuele broers en zussen) moet(en) dus eerst nog meebetalen aan de kosten van het huidige algemene graf en de kosten van de begrafenis; en dan komen er nog eens de kosten van de opgraving en het nieuwe graf bij.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >