Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Plaatsing grafstenen op algemeen graf


7 november 2002

Vraag nummer: 1457  (oude nummer: 1813)

Mon Jul 30 22:18:17 2001

Kunt U mij vertellen hoe de plaatsing van de stenen op een algemeen graf moeten zijn ten opzichte van de ligging van de overledenen?
Zijn daar vaste regels voor?

Antwoord:

Tue Jul 31 00:23:56 2001

Geachte heer of mevrouw,

Er zijn geen regels voor de plaatsing van (kleine) grafstenen op een algemeen graf. Ook niet ten opzichte van de ligging van de overledenen. Er zijn zowel geen wettelijke regels, als dat de begraafplaatsen er zelf geen vaste voorschriften voor hanteren.
Hoe en op welke plaats wat voor monument, staand of liggend, van welk formaat mag worden geplaatst, is bij een algemeen graf geheel te bepalen door de houder van de begraafplaats. Omtrent formaten liggen meestal voorschriften vast in een verordening of reglement. De volgorde e.d. is geheel een beslissing van de begraafplaats.

Het is gebruikelijk dat het monument voor de diepst begravene achteraan ligt of staat (als enige staande steen), en dat die van de hoger begravene(n) er voor ligt of liggen. Ik heb het echter ook wel eens andersom gezien (of beter, gehoord, van de beheerder, want als bezoeker op een begraafplaats weet je niet wie waar op welke diepte ligt). Ik heb onlangs ook wel iets anders gezien, namelijk dat kisten overdwars werden begraven, dus niet met het voeteneinde naar het pad, maar met de zijkant. En dat gebeurt met 2 kisten naast elkaar en 2 boven elkaar. Er worden dan links en rechts boven 2 kisten monumentjes geplaatst. Maar als je de exacte ligging niet weet, zou je met - van het voetpad af gezien - 2 monumenten achter elkaar denken dat er 2 mensen begraven zijn, haaks op het pad, terwijl het gaat om 4 mensen parallel aan het pad. Het kwam op die begraafplaats toevallig zo uit met de beschikbare ruimte.
Het illustreert dat alle combinaties, steen voor, achter en zelfs naar opzij (vanuit de kist gezien) mogelijk zijn.

mr W.G.H.M. van der Putten

31 juli 2001

Naschrift:
Er is een nieuwe wettelijke regeling voor het eigendom van grafmonumenten per 1 maart 2011:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE