Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Herbegraving met ruzie

6 augustus 2002

Vraag nummer: 869 (oude nummer: 1194)


Meneer v.d. Putten,

Op ons kerkhof gaan we eind dit jaar algemene graven ruimen. Eén kind van een overledene wil dat haar vader wordt herbegraven in een familiegraf. De andere kinderen zijn dara op tegen. Er is nogal wat kinnesinne in de familie. Ze dreigen nu zelfs met een advocaat. Mag ik die herbegraving toestaan of niet? Wie heeft het voor het zeggen?

Antwoord:

Mijn conclusie is kort: als de nabestaanden die de vader hebben begraven het graf zelf niet willen voortzetten, is de begraafplaats vrij om het graf aan een ander uit te geven of om een ander toe te staan een herbegraving elders te regelen. Dit is de algemene lijn.
Deze kwestie heeft overigens heel veel aspecten waar op zich heel veel over te vertellen zou zijn, zoals het beschikkingsrecht over een lichaam, beschikking en eigendom van het graf, wie zeggenschap heeft over of een veto kan uitspreken over een opgraving, enz. Daar valt een heel uitgebreid verhaal over te vertellen, wat goed is voor een heel tijdschriftartikel. Dat past niet in de opzet van deze rubriek.
Wel merk ik op dat voor een herbegraving, ook na afloop van de termijn van grafrust, verlof ex art. 29 Wlb van de burgemeester nodig is.

mr W.G.H.M. van der Putten

5 juli 1997

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder