Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Algemene graven ruimen en tevens opgraven; wanneer vergunning nodig?


28 mei 2017

Vraag nummer: 50861

Geachte heer,

Op de begraafplaats worden de komende weken graven geruimd. Het gaat om algemene graven waarvan de graftermijn is verstreken.

Vergunning burgemeester
Moet de burgemeester hiervoor een aparte vergunning afgeven? Of mag de begraafplaats beheerder (gemeentelijke begraafplaats) dit doen zonder vergunning?

Apart verlof tot begraven / cremeren
Ook worden sommige stoffelijke resten op verzoek van belanghebbende herbegraven. Is hiervoor een apart verlof nodig? Wat moet de begrafenisondernemer overleggen bij een crematorium? Is dan het verzoek tot opgraving met kennisgeving opgraving genoeg?

Met vriendelijke groet,

XX
Gemeente XX
Unit Servicecentrum - medewerker Servicecentrum KCC

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Voor het ruimen van graven hoeft de burgemeester geen vergunning af te geven. Dit kan de beheerder van de begraafplaats zelf beslissen.

Wanneer sommige stoffelijke resten op verzoek van een belanghebbende worden herbegraven of gecremeerd, is hier WEL een apart verlof voor nodig.
Voor iedere overledene is een apart verlof nodig. Dat is omdat derde-belanghebbenden bezwaar moeten kunnen maken. Maar ook is het zo dat de verloven nodig zijn om de stoffelijke resten weer her te begraven of te cremeren. Als een overledene op uw eigen begraafplaats worden herbegraven, moet de vergunning aan de beheerder worden gegeven als bewijs dat begraven mogelijk is. Dat lijkt overbodig omdat alles binnen dezelfde gemeente circuleert. Maar vergeet niet dat derden bezwaar moeten kunnen maken, bijvoorbeeld om een overledene in een testament of codicil iets anders wilde.
Het is duidelijk dat het verlof nodig is als een overledene in een andere gemeente worden herbegraven. En natuurlijk ook om de stoffelijke resten te mogen cremeren. De vergunning tot opgraving is dat tevens het verlof tot (her)begraven en tot cremeren.
Het is gebruikelijk om in de vergunning tot opgraven te vermelden dat de stoffelijke resten elders worden herbegraven en gecremeerd, waarbij ook de beoogde begraafplaats en het beoogde crematorium worden genoemd. Zo is ook een zekere controle mogelijk op een goede gang van zaken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE