Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlengen van algemeen graf op RK kerkhof


13 november 2003

Vraag nummer: 2643  (oude nummer: 3377)

Het is bij ons gebruikelijk algemene graven uit te geven voor een periode van 15 jaar. Omdat we niet met ruimtegebrek hebben te kampen op ons kerkhof, bieden wij de gebruikers van een grafruimte van een algemeen graf de mogelijkheid, nadat de periode van 15 jaar is verlopen, de gebruiksduur van de grafruimte te verlengen met één jaar. En dit kan meerdere keren worden herhaald, totdat het graf opnieuw voor een periode van 15 jaar moet worden uitgegeven aan een andere gebruiker of in het geval dat de eerste gebruiker er geen prijs meer op stelt de grafruimte langer aan te houden.

Wij hebben ons nieuwe reglement voor goedkeuring voorgelegd aan het bisdom Xxxxxx. Men schreef ons dat verlenging van een algemeen graf niet kan. Wat is hierover uw mening?

Xxx Xxxxx

Antwoord:

Geachte heer,

Men mag een algemeen graf altijd verlengen (mits ook niet langer dan hooguit 10 jaar per keer, net als een eigen graf, maar men kan dit wel een oneindig aantal keren achter elkaar herhalen). Echter, als men telkens kan verlengen, wat wordt dan het verschil tussen een eigen graf (of familiegraf of hoe men het noemen wil) en een algemeen graf?

Een punt is dat bij bijna alle gemeentelijke begraafplaatsen meer personen samen in een algemeen graf worden begraven. Bijvoorbeeld iemand uit de families Jansen, Klaassen en Pietersen. Als de familie Jansen na 10 jaar zou willen verlengen, profiteren en de families Klaassen en Pietersen die ook overledenen in dat graf hebben, gratis mee of zouden gedwongen moeten worden mee te verlengen (wat niet kan natuurlijk). Verlengen werkt daarom niet goed bij algemene graven. Maar op kerkelijke begraafplaatsen worden slechts zelden algemene graven uitgegeven en als het wel het geval is, dan ligt er vaak slechts 1 persoon. Een 1-persoons graf kan men wel verlengen. Men heeft dan niet met nabestaanden van andere personen te maken.

Het verlengen van een algemeen graf is niet (wettelijk of anderszins) verboden, maar in reglementen staat meestal wel dat het niet verlengd wordt, vanwege de mix met andere families. Een ander argument is vaak dat men met algemene graven een bepaalde omloopsnelheid op begraafplaatsen wil creëren: zo veel mogelijk mensen kunnen begraven op de beschikbare grond. Als 1 iemand verlengt is dat niet zo erg, maar als het een trend wordt dan gaat de idee van algemene graven en het verschil met eigen graven verloren.

De minimumtermijn voor een graf is 10 jaar, maar men kan een algemeen graf ook voor 15 of 20 jaar uitgeven, of voor een andere termijn.
Als u op uw kerkhof voldoende ruimte hebt, zie ik geen enkel wettelijk of juridisch beletsel om zo te handelen als u doet en wenst en blijven doen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE