Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eigendom grafsteen en algemene graven


22 februari 2012

Vraag nummer: 27548

Meneer Van der Putten.
Ik heb uw antwoorden over de eigendom van grafstenen na 1-1-2010 gelezen. Ik de volgende vraag echter niet vinden en stel hem daarom maar.
Gaat de eigendom van een grafbedekking op een algemeen graf net zo 'over' als bij een particulier graf, maar dan bij en door het verstrijken van de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar?
S. de Haij.

Antwoord:

Geachte heer,

Goede vraag, die velen verzuimen te stellen. Want u zult vast niet de enige zijn.

Het maakt voor de regels van eigendom van een grafsteen niet uit of het gaat om een algemeen graf dan wel om een eigen of particulier graf: voor alle gevallen geldt hetzelfde. Namelijk dat de normale regels van natrekking in het Burgerlijk Wetboek (waardoor de eigenaar van de ondergrond eigenaar van het daar op gebouwde is) niet gelden 'gedurende de periode dat een graf niet geruimd mag worden'. Dit laatste is niet voor niets zo geformuleerd in artikel 32a Wet op de lijkbezorging. Op particuliere/eigen graven rusten uitsluitende grafrechten. Er had in de wet kunnen staan dat de natrekkingsregel (in artikel 20, eerste lid, aanhef en onder e en f, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek) niet van toepassing op hetgeen op dat graf is geplaatst zolang er nog uitsluitende rechten op het graf rusten, als het alleen om particuliere/eigen graven zou gaan. Op algemene graven rusten in de regel geen grafrechten (hoewel ik meen dat dat wel zou moeten, alleen geen uitsluitende grafrechten, maar dat is een andere discussie). Daarom heeft de wetgever de termijn ook niet aan de grafrechten welke reden dan ook.

Inderdaad gaat het eigendom van een grafbedekking op een algemeen graf net zo 'over' als bij een particulier graf. Nabestaanden kunnen elkaar onderling het monument cadeau geven of aan elkaar verkopen, zonder dat mogelijk belanghebbenden, zoals de begraafplaatshouder, dat weten. Ook
valt de eigendom van het monument door het verstrijken van de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar toe aan de eigenaar van de begraafplaats. Tenzij de algemene graven voor een andere termijn dan 10 jaar, bijvoorbeeld 15 of 20 jaar, ter beschikking zijn gesteld. Dam geldt die langere termijn.

Ik moet bekennen dat ik dit in mijn filmpje over de wettelijke regeling sinds maart 2011 'Van wie is de grafsteen?'

niet behandel. Ik bespreek dan alleen de grafmonumenten op eigen familiegraven (particuliere graven). Dat zijn de monumenten waar nog wel eens problemen door ontstaan. Met de meestal qua formaat wat bescheiden monumenten op algemene graven ontstaat er zelden schade of een andere probleen waardoor de juridische status relevant is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > Reportages.
Zoals de Promo Serie Begraven en Begraafplaatsen


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE