Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Algemeen graf; sommatie verwijderen gedenkteken


7 november 2002

Vraag nummer: 1462  (oude nummer: 1818)

Thu, 7 Nov 2002 16:44

Indien op een algemeen graf al 20 jaar een gedenkteken is geplaatst heeft een nabestaande dan nog enige rechten, indien de gemeente sommeert het voorwerp te verwijderen?

Antwoord:

Geachte heer,

Uw vraag is een beetje vaag. Wat voor rechten zou een nabestaanden kunnen claimen? Er is bij een algemeen graf geen recht op verlenging. Men kan de stoffelijke resten naar een ander graf laten overbrengen, als men wil. Maar verder houdt mijn fantasie op.

Ik vind het alleen wat vreemd dat de gemeente nabestaanden sommeert om het gedenkteken te verwijderen. Er zijn gemeenten die in hun beheersreglement hebben staan dat de rechthebbende op een eigen graf moet zorgen voor verwijdering van het grafmonument na afloop van de termijn. Maar ik vond en vind dat altijd een wat moeilijke regeling, want hoe moet een rechthebbende dat doen? En wat als er geen rechthebbende meer is? In de praktijk gebeurt het ook zelden en zorgt de begraafplaats periodiek voor het weghalen van monumenten op oude graven.
Maar een algemeen graf heeft geen rechthebbende; er is in principe niemand die enige verplichting heeft. Want niemand is contractueel of door een beschikking gebonden. Hoe kun je mensen dan tot iets verplichten?

De Rooms-Katholieke kerk heeft het wat dat betreft beter voor elkaar dan gemeenten. In het model-reglement voor katholieke begraafplaatsen kent men wél een soort rechthebbende voor algemene graven, die men als 'gebruiker' aanduidt en waar een ovreenkomst mee wordt aangegaan. In zo'n geval kan men betrokkenen (gebruikers) wel tot iets verplichten. De model-beheersverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten kent geen gebruikers of iets wat er op lijkt, maar sommige gemeenten hebben op dit punt de regeling van de RK kerk overgenomen. Ik ben daar zelf een groot voorstander van, omdat het de relatie tussen begraafplaats en nabestaanden vorm geeft. Zowel met rechten, als met plichten. Maar het aantal gemeenten dat zo'n regeling al heeft, is erg klein, dus ik denk dat het in uw geval niet speelt.

mr W.G.H.M. van der Putten

7 november 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >