Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ruiming joods graf


22 augustus 2002

Vraag nummer: 924  (oude nummer: 1250)

In onze gemeente wordt binnenkort gestart met de ruiming van algemene graven op de algemene begraafplaats. Er bevindt zich onder deze graven een joods graf van 1939. Een familielid van deze begravene heeft ons er op gewezen dat volgens de joodse religie ruiming van joodse graven niet toegestaan is. Dient men hier een uitzondering te maken?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Nee, uw gemeente hoeft geen uitzondering te maken en ik zou het ook niet aanraden i.v.m. precendentwerking.

Algemene graven zijn in de regel voor een zeer beperkte termijn. Er zijn gemeenten die deze graven, wanneer ze nog voldoende ruimte op de begraafplaats hebben, (zeer) lang laten liggen. Dat is echter een gunst en geen recht. Wie kiest voor een algemeen graf, weet dat het voor een beperkte tijd is of kan zijn. Niet iedereen van een bepaald geloof kiest voor alle elemementen van dat geloof, zoals het 'eeuwig' behoud van een graf. Ook bijvoorbeeld mensen van het Islamitisch geloof kiezen niet altijd voor een 'eeuwig' graf.

Ik zie geen reden waarom de gemeente (gemeenschap) eventueel zou moeten opdraaien voor de kosten van behoud van een graf, als de overledene en zijn direct nabestaanden er destijds zelf niet voor kozen.

Als een familielid meent dat de overledene in een graf begraven moet blijven, kan hij/zij zelf de stoffelijke resten laten overbrengen naar een ander graf en/of een andere begraafplaats waar de resten wel eeuwig kunnen rusten.

mr W.G.H.M. van der Putten

22 augustus 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE