Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kan een algemeen kindergraf "omgezet" worden in een particulier graf?


14 februari 2009

Vraag nummer: 6168  (oude nummer: 12341)

Op onze begraafplaats is een algemeen kinderhofje waar veel stoffelijke resten van babies begraven liggen. Tot 1998 hadden ouders niet de keuze hun overleden baby in een particulier kindergraf te begraven. Nu de gestelde rusttermijn van 15 jaar voor veel algemene kindergraven (ruimschoots) verlopen is en de ruimte eigenlijk nodig is om opnieuw uit te geven, vraag ik mij af of de status van het graf eventueel "omgezet" kan worden naar particulier, zodat ouders die dat willen, de stoffelijke resten van hun overleden baby daar kunnen laten liggen (grafrecht kopen voor een periode van 10 jaar, met recht op wederom verlenging). Het is niet de bedoeling de graflocaties opnieuw als algemeen graf uit te geven. Uiteraard ligt het ruimen van dergelijke graven gevoelig en wordt dat zoveel mogelijk vermeden. Ik ben echter wel van mening dat dit speciale hofje het beste een nieuwe bestemming zou kunnen krijgen omdat de ruimte nodig is (particuliere graven voor het begraven van de stoffelijke resten van babies). Ouders die voor 1998 de keuze niet hebben gehad een particulier kindergraf te huren, zou ik graag nu alsnog in die gelegenheid willen stellen, zonder dat de stoffelijke resten verplaatst hoeven worden. Ik heb al van diverse ouders begrepen dat ze dit graag zouden willen. Ik lees in andere adviezen dat u dit af raadt. Naar mijn mening heeft dit vaak vooral te maken met de wijze waarop begraven is. Omdat dit graven achter elkaar zijn, is individuele ruiming mogelijk, en dus ook het laten liggen... Bovendien hadden de ouders destijds geen keuze om te begraven in een particulier kindergraf. Wat is uw mening/advies?

Met wederom dank voor uw antwoord en een vriendelijke groet!

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik raad inderdaad in het algemeen af om algemene graven om te zetten in eigen/particuliere graven.
U schrijft dat ouders tot 1998 niet de mogelijkheid hadden om een eigen/particulier kindergraf aan te schaffen, maar ze konden wel een eigen graf aanschaffen. En de consequenties waren bekend. Wie dus prijs stelde op een lange termijn had een gewoon eigen graf kunnen nemen voor zijn kind.

Het afraden van de omzetting van algemene in eigen(particuliere) graven heeft inderdaad te maken met de wijze van begraven: het gebruik van een vak en de formaten van de graven. Als u in de toekomst in dat vak toch eigen (kinder)graven zou willen gaan uitgeven, is dat bezwaar vervallen en kunt u inderdaad rustig overgaan tot het omzetten van algemene kindergraven in eigen graven.

Ook is het zo dat de herziening van de Wet op de lijkbezorging door een amendement van de Tweede Kamer in september 2008 de uitgifte van eigen graven voor 10 jaar (of 15 jaar) mogelijk maakt. Voor ouders die bewust, wellicht ook om financiele redenen, voor een korte termijn kiezen, is het dan ook mogelijk om een eigen kindergraf te verwerven. Als u ze uitgeeft, althans. En dat zou ik eigenlijk maar doen als ik u was: de kindergraven voor 15 jaar voortaan niet meer als algemeen maar als eigen/particulier graf uitgeven. Dat geeft sterkere rechten en meer duidelijkheid over en weer, voor beide partijen, begraafplaatshouder en ouders.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE