Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrecht overboeken (is dit een algemeen graf?)


26 juni 2019

Vraag nummer: 58132

Ik heb gevraagd om grafrechten van een graf uit 1940 over te boeken en kreeg als antwoord: Wij hebben van u digitaal een verzoek ontvangen voor het overboeken van grafrechten van het graf nummer 429 op de algemene begraafplaats in Hazerswoude-Dorp. Helaas is dit niet mogelijk. Graf nummer 429 is een algemeen graf. De gemeente is eigenaar/beheerder van algemene graven. De rechten van deze graven kunnen niet overgeboekt worden.
U kunt dus van dit graf geen rechthebbende worden.

Is te controleren of het juist is wat de gemeente stelt?

De termijn van graf nummer 429 is al geruime tijd verstreken. Het graf is op de ruimingslijst geplaatst, hiervan is melding gemaakt in de plaatselijke media en op de begraafplaats zelf.
Te zijner tijd wordt het graf geruimd en de stoffelijke resten herbegraven in een verzamelgraf.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Uiteraard is te controleren of bij dit graf sprake is van een algemeen graf. Dat blijkt primair uit de administratie van de gemeente.

Voorts kan men vaak aan een graf zelf, of aan de ligging van een graf, zien of sprake is van een algemeen graf. Als er verschillende kleinere monumentjes op een graf liggen, bijvoorbeeld. Voorts aan het formaat van het graf; een algemeen graf is soms wat smaller dan een particulier graf. Als het graf in een grafvak met algemene graven ligt, is dat ook een duidelijke aanwijzing dat dit ook een algemeen graf is. Vanwege de verschillende looptijden worden algemene en eigen of particuliere graven normaal nooit door elkaar gelegd.

Als bij iemand twijfel is over de status van een graf, zal degene die meent dat sprake is of kan zijn van een particulier graf, dat moeten aantonen. De begraafplaatshouder hoeft niet aan te tonen dat geen sprake is van een particulier graf.
Het gaat hier om een graf dat in 1940 in gebruik is gegeven. In 1940 golden de regels van de Begrafeniswet uit 1869. Die wet (waarvan de naam in 1955 is veranderd, maar de inhoud ten aanzien van de soorten graven niet) gold tot 1991. In die wet was geregeld dat in principe alle graven algemene graven zijn en dat als er voldoende ruimte op een begraafplaats was, ook particuliere graven (toen eigen graven genoemd) uitgegeven konden worden. Als dat laatste het geval was, zal iemand daar bewijs van moeten overleggen.

Omwille van de privacy van de familie heb ik de datum van overlijden van betrokken persoon uit uw vraag verwijderd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >