Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafrecht overboeken (is dit een algemeen graf?)

26 juni 2019

Vraag nummer: 58132

Ik heb gevraagd om grafrechten van een graf uit 1940 over te boeken en kreeg als antwoord: Wij hebben van u digitaal een verzoek ontvangen voor het overboeken van grafrechten van het graf nummer 429 op de algemene begraafplaats in Hazerswoude-Dorp. Helaas is dit niet mogelijk. Graf nummer 429 is een algemeen graf. De gemeente is eigenaar/beheerder van algemene graven. De rechten van deze graven kunnen niet overgeboekt worden.
U kunt dus van dit graf geen rechthebbende worden.

Is te controleren of het juist is wat de gemeente stelt?

De termijn van graf nummer 429 is al geruime tijd verstreken. Het graf is op de ruimingslijst geplaatst, hiervan is melding gemaakt in de plaatselijke media en op de begraafplaats zelf.
Te zijner tijd wordt het graf geruimd en de stoffelijke resten herbegraven in een verzamelgraf.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Uiteraard is te controleren of bij dit graf sprake is van een algemeen graf. Dat blijkt primair uit de administratie van de gemeente.

Voorts kan men vaak aan een graf zelf, of aan de ligging van een graf, zien of sprake is van een algemeen graf. Als er verschillende kleinere monumentjes op een graf liggen, bijvoorbeeld. Voorts aan het formaat van het graf; een algemeen graf is soms wat smaller dan een particulier graf. Als het graf in een grafvak met algemene graven ligt, is dat ook een duidelijke aanwijzing dat dit ook een algemeen graf is. Vanwege de verschillende looptijden worden algemene en eigen of particuliere graven normaal nooit door elkaar gelegd.

Als bij iemand twijfel is over de status van een graf, zal degene die meent dat sprake is of kan zijn van een particulier graf, dat moeten aantonen. De begraafplaatshouder hoeft niet aan te tonen dat geen sprake is van een particulier graf.
Het gaat hier om een graf dat in 1940 in gebruik is gegeven. In 1940 golden de regels van de Begrafeniswet uit 1869. Die wet (waarvan de naam in 1955 is veranderd, maar de inhoud ten aanzien van de soorten graven niet) gold tot 1991. In die wet was geregeld dat in principe alle graven algemene graven zijn en dat als er voldoende ruimte op een begraafplaats was, ook particuliere graven (toen eigen graven genoemd) uitgegeven konden worden. Als dat laatste het geval was, zal iemand daar bewijs van moeten overleggen.

Omwille van de privacy van de familie heb ik de datum van overlijden van betrokken persoon uit uw vraag verwijderd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder