Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Algemeen graf ruimen zonder bericht aan familie


9 juni 2020

Vraag nummer: 60973

Beste heer/mevrouw,

Misschien kunt u mij verder helpen. Afgelopen maand hoorde we tot onze ontsteltenis dat het algemeen graf van mijn schoonvader geruimd en vernietigd. Mijn schoonvader is juni 2008 overleden en begraven op Westduin De Haag. We hebben gebeld en navraag gedaan, omdat ons niets is medegedeeld dat het termijn van 10 jaar verstreken was en dat het geruimd zou worden. Nu deelden ze ons mee dat we dit zelf in de gaten hadden moeten houden en eventuele verlenging aan hadden moeten vragen. Nu hebben ze alles inclusief steen vernietigd.

Nu lees ik op uw site: "tenminste zes en ten hoogste twaalf maanden voor het verstrijken doet de houder van de begraafplaats schriftelijk mededeling." Is dit wettelijk vastgesteld en zitten zij dus fout? Of hebben we geen poot om op te staan en is het per begraafplaats verschillend?

Hopelijk kunt u ons helpen.

Vriendelijke groet,

Yoshi van Dijk

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het is inderdaad zo dat de administratie van de begraafplaats een bericht moet sturen.
Artikel 27a van de Wet op de lijkbezorging zegt:
"Ten minste zes maanden en ten hoogste twaalf maanden voor het verstrijken van de termijn van uitgifte van een algemeen graf doet de houder van de begraafplaats daarvan schriftelijk mededeling aan de belanghebbende bij dat graf wiens adres hem bekend is."

Wat u kunt doen is bij de administratie van de begraafplaats vragen of een brief over het naderen van de huurtermijn van het graf is verstuurd en aan wie. Van die brief kunt u een afschrift.
Als geen brief is verstuurd, kunt u navragen waarom dat niet zo is.
Misschien is het zo dat de gemeente geen naam en adres van een belanghebbende had. Dan moet u in eerste instantie denken aan de persoon die de begrafenis heeft geregeld.
Maar dan zou de gemeente bijvoorbeeld ook een bordje bij het graf geplaatst kunnen hebben met het verzoek om contact op te nemen met de administratie.

Ik zou eerst maar eens navragen, om de feiten helder te krijgen. Het kan zijn dat de gemeente een brief heeft gestuurd aan een ander familielid, die dit niet doorgegeven heeft aan andere familieleden.

Artikel 27a geldt voor alle begraafplaatsen in Nederland. Zowel dus van gemeenten als van kerkgenootschappen en van stichtingen.

U kunt ook nog vragen of de inhoud van het graf geruimd is, of alleen het grafmonument. Als alleen het laatste het geval is, zou uw schoonvader nog kunnen worden opgegraven en worden herbegraven of gecremeerd.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Graf ruimen'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE