Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Termijn huurgraf


12 november 2010

Vraag nummer: 7751  (oude nummer: 16186)

Geachte,
Wij hebben een brief van de gemeente binnne gekregen dat het graf van mijn schoonvader geruimd moet worden. Hij is 15 jaar geleden begraven. Is dit het termijn van ruiming?
Kunnen wij het nog verlengen?
Dat staat niet in de brief.
Het enige wat er in staat dat het geruimd moet worden en dan gaat hij naar een massagraf. De steen kunnen we ophalen.
Is het termijn van 15 jaar niet vroeg?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Waarschijnlijk gaat het bij dit huurgraf om een plaats in een algemeen graf. Een eigen graf zou 15 jaar geleden vanwege wettelijke voorschriften voor minstens 20 jaar uitgegeven moeten zijn. Dan had het nu nog niet geruimd mogen worden.

Algemene graven worden gewoonlijk uitgegeven voor 10 jaar. Ruiming na 15 jaar is normaal; meestal ruimt men dan graven van enkele jaren samen. Zodat er nu graven geruimd kunnen worden waar 11, 12, of misschien wel 18 jaar geleden in begraven is.

Algemene graven kunnen gewoonlijk niet worden verlengd. Wel kunnen de stoffelijke resten van uw schoonvader in een eigen graf worden herbegraven, of kunnen de resten worden gecremeerd. Daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden.

U kunt met de administratie van de begraafplaats in overleg treden over de mogelijkheden en kosten,

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE