Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Na tien jaar grafrust herbegraven in particulier graf 4

17 november 2017

Vraag nummer: 52774

Geachte meneer van der Putten,

Wat is een opgraafvergunning die je dan moet voldoen aan de begraafplaats; betekent dat de begraafplaats de vergunning naar de Burgemeester regelt of is dit alleen voor de begraafplaats, voor opgraven uit het algemeen graf apart?
De reactie van de begraafplaats was ook dat over acht jaar ze niet naar oude brieven zoeken maar de onze was aangetekend verstuurd. Ze bewaren het wel in dossier, Aangetekend blijft toch wel in herinnering?
Want hier gaan we natuurlijk over acht jaar op terugkomen.
Het zou wel flauw zijn als ze die aangetekende brief van 2017 niet meer kunnen vinden.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U moet de vergunning voor een opgraving zelf aanvragen bij de burgemeester van de gemeente waar de begraafplaats ligt. De begraafplaats kan geen vergunning aanvragen; dat kan alleen familie doen. Men moet namelijk ook motiveren waarom men iemand wil laten opgraven. De begraafplaats kan dat niet, want die wil zelf niets. U wilt wat, dus u moet de aanvraag motiveren. Dat is heel eenvoudig, want u vertelt gewoon wat u in de eerste vraag vertelde: dat u uw vader een particulier graf gunde, dat er geld voor was, maar dat door een familieruzie uw broer zijn wil heeft doorgezet. U moet ook schrijven dat uw vader zelf graag een particulier graf gehad zou hebben. Dat is ook belangrijk.

Zoals ik eerder schreef, moet u de vergunning aanvragen precies na 10 jaar.

Ik kan mij wel voorstellen dat een begraafplaats zegt dat ze niet kan garanderen dat men over 8 jaar uw brief paraat heeft. Er is geen agenda voor het jaar 2025. Men kijkt niet elke week alle dossiers door te om kijken of er nog brieven in zitten die misschien nog relevant zijn.
Maar u kunt nu wel aantonen dat u hen in het verleden tijdig gewaarschuwd hebt het graf niet te snel te ruimen.

Als u met een korte maar duidelijke brief over 8 jaar de vergunning bij de burgemeester aanvraagt, kunt u een kopie sturen naar de begraafplaats,. Dan worden ze daar ook weer op de zaak geattendeerd en zullen ze het graf niet voortijdig ruimen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder