Schenking terugvorderen bij scheiding


21 april 2010

Vraag nummer: 13759  (oude nummer: 15663)

Mijn moeder heeft mij jaarlijks geld geschonken. Er is geen notariele akte opgemaakt en het geld is overgeboekt op de gezamenlijke rekening.
Mijn moeder stelt nu als voorwaarde voor een nieuwe schenking dat ik een overeenkomst teken dat de eerder gedane schenkingen herroepen kunnen worden. Is dit mogelijk?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Herroeping van de schenking is niet zo eenvoudig. Volgens de wet moet de mogelijkheid van herroeping bedongen zijn. Ik ga er dan vanuit dat dat bij de schenking zelf moet zijn gedaan, maar zekerheid kan ik daar niet over geven. Uiteraard zijn de beweegredenen voor de mogelijkheid van herroeping daarbij ook ven belang. Gezien uw vraag lijkt het erop dat de bedoeling is gelegen in het voorkomen van de gerechtigdheid van een ex echtgenoot tot de helft. Dat kan in beginsel ook via de zogenaamde privé-clausule. Het lijkt mij goed om daar eens met uw notaris samen over van gedachten te wisselen.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE