Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Schenking terugvorderen bij scheiding

21 april 2010

Vraag nummer: 13759 (oude nummer: 15663)

Mijn moeder heeft mij jaarlijks geld geschonken. Er is geen notariele akte opgemaakt en het geld is overgeboekt op de gezamenlijke rekening.
Mijn moeder stelt nu als voorwaarde voor een nieuwe schenking dat ik een overeenkomst teken dat de eerder gedane schenkingen herroepen kunnen worden. Is dit mogelijk?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Herroeping van de schenking is niet zo eenvoudig. Volgens de wet moet de mogelijkheid van herroeping bedongen zijn. Ik ga er dan vanuit dat dat bij de schenking zelf moet zijn gedaan, maar zekerheid kan ik daar niet over geven. Uiteraard zijn de beweegredenen voor de mogelijkheid van herroeping daarbij ook ven belang. Gezien uw vraag lijkt het erop dat de bedoeling is gelegen in het voorkomen van de gerechtigdheid van een ex echtgenoot tot de helft. Dat kan in beginsel ook via de zogenaamde privé-clausule. Het lijkt mij goed om daar eens met uw notaris samen over van gedachten te wisselen.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder