Schenking terugvorderen bij scheiding


21 april 2010

Vraag nummer: 13759  (oude nummer: 15663)

Mijn moeder heeft mij jaarlijks geld geschonken. Er is geen notariele akte opgemaakt en het geld is overgeboekt op de gezamenlijke rekening.
Mijn moeder stelt nu als voorwaarde voor een nieuwe schenking dat ik een overeenkomst teken dat de eerder gedane schenkingen herroepen kunnen worden. Is dit mogelijk?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Herroeping van de schenking is niet zo eenvoudig. Volgens de wet moet de mogelijkheid van herroeping bedongen zijn. Ik ga er dan vanuit dat dat bij de schenking zelf moet zijn gedaan, maar zekerheid kan ik daar niet over geven. Uiteraard zijn de beweegredenen voor de mogelijkheid van herroeping daarbij ook ven belang. Gezien uw vraag lijkt het erop dat de bedoeling is gelegen in het voorkomen van de gerechtigdheid van een ex echtgenoot tot de helft. Dat kan in beginsel ook via de zogenaamde privé-clausule. Het lijkt mij goed om daar eens met uw notaris samen over van gedachten te wisselen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn