Schenking op papier


19 februari 2021

Vraag nummer: 62459

Onze ouders hebben een schenking op papier gedaan. Niet herroepbaar. Gaat de schenking bij overlijden van begiftigde dan over naar de kinderen of naar de partner van begiftigde?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien de schenking is gedaan behoort deze tot het vermogen van de begiftigde en zal bij overlijden van de begiftigde en goede komen aan diens erfgenamen. Wie dat zijn en of het langstlevende systeem van toepassing is hangt af van de persoonlijke situatie van de begiftigde.
Er kan eventueel sprake zijn van de zogenoemde tweetrapsschenking, maar dat moet dan zijn opgenomen in de schenkingsakte.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE