Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Schenking op papier

19 februari 2021

Vraag nummer: 62459

Onze ouders hebben een schenking op papier gedaan. Niet herroepbaar. Gaat de schenking bij overlijden van begiftigde dan over naar de kinderen of naar de partner van begiftigde?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien de schenking is gedaan behoort deze tot het vermogen van de begiftigde en zal bij overlijden van de begiftigde en goede komen aan diens erfgenamen. Wie dat zijn en of het langstlevende systeem van toepassing is hangt af van de persoonlijke situatie van de begiftigde.
Er kan eventueel sprake zijn van de zogenoemde tweetrapsschenking, maar dat moet dan zijn opgenomen in de schenkingsakte.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder