Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

onterven en schenkingen

5 januari 2004

Vraag nummer: 8313 (oude nummer: 3687)

Als je in je testament een van je kinderen onterft en intussen de andere kinderen een (belastingvrije) schenking geeft, wordt dan bij de berekening van de totale erfsom (erfenis) alle schenkingen meegeteld?
Immers het onterfde kind kan nog altijd aanspraak maken op de legitieme portie ofwel de helft van wat het "normaal "zou krijgen uit de erfenis.
Of vervallen schenkingen na een aantal jaren (zo ja, na hoeveel jaar) zodat ze niet ingekort hoeven te worden op de erfenis?
Bij voorbaat hartelijke dank

Antwoord:

Geachte heer,

Algemeen uitgangspunt is dat voor de berekening van de legitieme aanspraak alleen die giften in aanmerking worden genomen voor zover de prestatie (dus de daadwerkelijk vermogensverschuiving) binnen vijf jaar voor het overlijden is geschied.

Giften die zijn gedaan aan een afstammeling/legitimaris worden overigens altijd meegenomen. Daarbij speelt dus de 5 jaars-termijn niet.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder