erfbelasting zo veel mogelijk omzeilen


4 juni 2012

Vraag nummer: 28402

hoe om zeil je zoveel mogelijk erfbelasting tijdens leven van erf schenker aan een niet bloedverwant.
Percentage is 40%, maar kan tijdens leven al geschonken worden op papier waarover later bij overlijden geen erf belasting meer betaald behoeft te worden.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Omzeilen is eigenlijk niet een goede term en ook niet goed mogelijk. Schenking op papier wil zeggen dat je het schenkt, dus dan is ook weer schenkbelasting verschuldigd tegen hetzelfde tarief (de vrijstelling is ook gelijk). Overigens is de eerste schijf 30 en niet 40%.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn