schenking ter zake des doods


18 januari 2005

Vraag nummer: 9014  (oude nummer: 5410)

Kunt u mij uitleggen wat precies inhoudt een "schenking ter zake des doods"?
Hoe moet je daar als erfgenamen mee omgaan: belastingtechnisch en/of successierecht technisch?
Zit daar (kennelijk) een onderscheid?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De term is wat luguber, maar het betreft een schenking die pas werking heeft/opeisbaar is bij overlijden van de schenker. De bekende schenking op papier is daar een voorbeeld van.
Er is gewoon op het moment van schenking zelf schenkingsrecht verschuldigd (tenzij de schenking binnen de vrijstelling valt). Het valt dus in beginsel buiten de heffing van successiebelasting.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.