Schenking tijden leven en in verzorgingstehuis


4 februari 2013

Vraag nummer: 33512

Mag mijn oma een schenking doen aan haar dochter van Euro 100.000 ondanks het feit dat ze in een verzorgingstehuis zit en nu het vermogen meetelt voor de kosten van de verzorging?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De definitieve teksten omtrent de verhoging eigen bijdrage in verband met opname in een AWBZ instelling moet nog worden vastgesteld. Van belang is dat de hoogte van het BOX 3 vermogen gaat meetellen voor de vaststelling van de eigen bijdrage. Het lijkt er tot nu toe op dat schenkingen wat deze nieuwe regeling betreft niet besmet zijn, maar absolute zekerheid is er wat mij betreft nog niet.
Overigens zullen er bij schenkingen meer aandachtpunten zijn zoals de verschuldigdheid van schenkbelasting, de verzorgingsbehoefte van de schenker, de bevoegdheid (is er geen sprake van bewind/curatele) en de zogenaamde anti-aangetrouwden clausule. Laat uw oma en moeder zich dus van te voren heel goed informeren.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE