Legetieme portie vs schenking vrij van inbreng


6 juni 2021

Vraag nummer: 63071

Moet een schenking aan zoon met onderhandse akte gedaan vrij van inbreng in de nalatenschap wel of niet worden meegenomen in de berekening van de legitimaire massa wanneer deze zelfde zoon wordt onterft en na overlijden vader, (weduwnaar, 1 zoon 1 dochter) aanspraak maakt op zijn legitieme portie bij dochter?

Antwoord:

Geachte heer,

Inbreng in de nalatenschap is in beginsel een ander onderwerp dan schenkingen die 'meegenomen' worden bij de hoogte van de legitimaire massa, dus het bedrag waarin de legitieme portie wordt berekend. Veder geldt nog dat giften door een erflater gedaan in mindering komen op de legitieme portie. Ik raad u aan een en ander verder met betreffende notaris te bespreken.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE