Vrijstellingsschenking en erfrecht


2 september 2013

Vraag nummer: 35480

Stel: ouders maken gebruik van de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407 en schenken dit aan dochter.

Hierover hoeft geen schenkbelasting worden betaald.

Indien ouders in de toekomst komen te overlijden (na 180 dagen of 5 jaar) - wordt dit bedrag bij de erfenis gerekend?

M.a.w: moet dochter dan geld uitbetalen aan haar broer die dit bedrag niet heeft ontvangen?

Dank voor uw advies.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Voor het antwoord op uw vraag verwijs ik naar het eerder aan u gegeven antwoord. Voor het overige raad ik u cvan harte aan even langs een/uw notaris te gaan om één en ander te bespreken. Bij overdracht van een huis en schenking zijn er namelijk veel aandachtspunten. om samen te bespreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn