Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

schenking en AWBZ kosten

4 februari 2004

Vraag nummer: 8478 (oude nummer: 3953)

Dames en heren,

Onze zoon is helaas schizofreen en op het moment in het ziekenhuis. Binnenkort gaat hij beschermd wonen en moet dan AWBZ kosten betalen.
Wij willen aan onze kinderen nu een schenking doen uit een oud regime lijfrente. Als wij de uitkeringen aan de zoon schenken zal het zorgkantoor deze als inkomen beschouwen en een hogere eigen bijdrage vragen. Hieraan heeft onze zoon dus weininig.
Ik kan zelf maximale belasting betalen en het bedrag aan onze zoon schenken als box 3 vermogen. Hoe ziet zorgkantoor dit, zouden zij dat vermogen ook meenemen bij de berekening van de AWBZ kosten, of alleen de rente die het vermogen oplevert??

Hartelijke dank als u hierover iets kunt zeggen.

Ray Schlunk
035 60 20570

Antwoord:

Geachte heer,

Mag ik aannemen dat u doelt op de zogenoemde papieren schenking? Dit is een schenking aan uw kind die het direct weer aan u terugleent. Dit moet bij notariele akte. Uw zoon dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger moet de akte dus meetekenen. Eventueel is toestemming van de Kantonrechter nodig. Kortom, veel vereisten. Ik zou dus een afspraak maken bij een notaris om één en ander samen door te nemen. Uw vraag ten aanzien van de rente (dat zijn inderdaad inkomsten) kunt u dan ook direct kwijt.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder