Schenking bij gescheiden ouders


4 februari 2004

Vraag nummer: 8474  (oude nummer: 3942)

Ouders mogen aan kinderen tussen 18 en 35 jaar éénmalig een groot bedrag belastingvrij schenken. Als ouders gescheiden zijn geldt dat dan per ouder?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De hoogte van de vrijstelling wordt bezien vanuit het kind. Het eenmalige bedrag kan maar éénmaal ontvangen worden. Doet één van de ouders het, dan kan de ander dat niet meer, althans niet zonder verschuldigdheid van schenkingsbelasting.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn