Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Schenking van bouwgrond

27 januari 2004

Vraag nummer: 8432 (oude nummer: 3877)

Best,
Mijn vriend heeft onlangs een bouwgrond gekregen van zijn ouders (als voorschot op zijn erfenis).
Binnekort zijn we van plan om er samen een woning op te bouwen.
Welke formaliteiten moeten er nu vervuld worden, opdat de woning ook van mij zal zijn.
Wat gebeurd er met de bouwgrond+helft van woning als mijn vriend komt te overlijden en we hebben nog géén kinderen? Hoe kunnen we dit vermijden?
En wat gebeurd er indien we wel kinderen hebben? Hoe kan je vermijden dat ze mee moeten teken om mij in de woning te laten wonen?
En kan er ook iets vastgelegd worden bij echtscheiding bijvoorbeeld, zodat de waarde van de grond teruggaat naar mijn vriend (hij heeft hem tenslotte gekregen)?
Alvast bedankt.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Al uw vragen kan ik niet zo één twee drie benantwoorden in deze rubriek. Indien u naar de toekomst toe extra zekerheid wil hebben, dan is het inderdaad zaak om voor de helft eigenaar te zijn (worden) van de bouwgrond (en de daarop de bouwen woning). Overdracht van onroerend goed (ook een schenking) moet via een notaris, dus het zou mogelijk meteen geregeld kunnen worden.

Voor het overige is een goed testament van belang. Ook daarvoor moet u zijn bij uw notaris.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder