Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Schenking tijdesn leven

3 september 2009

Vraag nummer: 12930 (oude nummer: 13736)

Mijn broer woont in het buitenland. Mijn broer is vlak voor haar overlijden nog in Nederland geweest om afscheid te nemen. Mijn moeder heeft de reis van hem en zijn vrouw betaald en een bedrag overgeboekt naar zijn rekening.

Kan deze betaling gezien worden als een schenking en daarmee ook verrekend worden bij de verdeling van de erfenis?

Antwoord:

Geachte heer,

Onder omstandigheden zou het mogelijkl gezien kunnen worden als schenking, maar dat wil niet zeggen dat het verrekend moet worden. Naar huidig recht hoeven schenkingen niet te worden ingebracht, tenzij anders bepaald.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder