Kan ik mijn erfdeel schenken zonder belasting?


7 juni 2017

Vraag nummer: 50953

Geachte heer v.d Griend,
Ik erf van mijn gestorven broer.
Kan ik dat erfdeel belasting vrij doorgeven aan een ANBI stichting.
Mijn broer was lichamelijk en geestelijk gehandicapt ( syndroom van Down) en zodoende niet wilsbekwaam om een testament te maken waardoor hij als erflater zijn nalatenschap belastingvrij aan een ANBI kon schenken.
Graag uw reactie. Bij voorbaat dank.
J.L. van Zon

Antwoord:

Geachte heer,

Wegens uw verkrijging zal u erfbelasting verschuldigd zijn voor dat gedeelte dat boven de (klein) vrijstelling uitkomt.
Indien u het vervolgens geheel of gedeeltelijk weer schenkt, dan is in beginsel weer belasting verschuldigd (schenkbelasting), tenzij inderdaad sprake is van een vrijstelling. Of sprake is van een vrijstelling kan ik niet beoordelen vanaf deze plaats.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.