Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kan ik mijn erfdeel schenken zonder belasting?

7 juni 2017

Vraag nummer: 50953

Geachte heer v.d Griend,
Ik erf van mijn gestorven broer.
Kan ik dat erfdeel belasting vrij doorgeven aan een ANBI stichting.
Mijn broer was lichamelijk en geestelijk gehandicapt ( syndroom van Down) en zodoende niet wilsbekwaam om een testament te maken waardoor hij als erflater zijn nalatenschap belastingvrij aan een ANBI kon schenken.
Graag uw reactie. Bij voorbaat dank.
J.L. van Zon

Antwoord:

Geachte heer,

Wegens uw verkrijging zal u erfbelasting verschuldigd zijn voor dat gedeelte dat boven de (klein) vrijstelling uitkomt.
Indien u het vervolgens geheel of gedeeltelijk weer schenkt, dan is in beginsel weer belasting verschuldigd (schenkbelasting), tenzij inderdaad sprake is van een vrijstelling. Of sprake is van een vrijstelling kan ik niet beoordelen vanaf deze plaats.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder