Schenken tijdens leven.


10 november 2012

Vraag nummer: 32653

Ik zie een vraag over erven als de erfgenaam is overleden en dat dat deel naar haar kinderen gaat.
Maar wat is dan het andere verhaal van schenken bij leven.
Met oog op de schoonzoon van de erflater?
Heeft deze wel recht op een deel van het schenken?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien iemand een schenking heeft gekregen, dan behoort dat tot diens vermogen en dus ook tot diens nalatenschap. Het erfrecht van die persoon bepaalt dan wie tot het vermogen gerechtigde is. Er is bij schenkingen geen sprake van plaatsvervulling.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.