schenking op papier en inbreng.


22 januari 2004

Vraag nummer: 8409  (oude nummer: 3839)

Geachte heer/mevrouw,

Wij zitten met een vraag waar we niet uitkomen.

Mijn moeder is in 2002 overleden en heeft gedurende haar leven "papieren schenkingen" gedaan, kortom een schuldigerkenning....

Echter nu rest de vraag of dit als schenkingen gezien wordt, zodat wij verplicht zijn deze in te brengen in de nalatenschap (wij hebben te maken met het oude erfrecht!!).

Kortom indien de nalatenschap bv. 100.000 euro is moeten hier de schuldigerkenningen dan bovenop komen en later weer in mindering (omdat het een schuld van moeder is)?? Hoe ziet de belasting dit, mijn zuster heeft nl. minder aan schulderkenningen gehad waardoor mijn inziens het geheel recht getrokken behoort te worden??

Graag verduidelijk omtrent zulks...

Bijvoorbaat Dank,

Pieter van Diest

Antwoord:

Geachte heer,

Volgens de oude wet moesten schenkingen aan afstammelingen inderdaad worden ingebracht. Indien uw moeder een testament heeft gemaakt, dan is daarin waarschijnlijk een vrijstelling van deze inbreng gegeven.

Onderdeel van de papieren schenking is de teruglening. Inderdaad is daardoor de schuld van de ouder(s) aan betreffende kind ontstaan. De schuld heeft doorgaans een fiscaal karakter omdat het in mindering komt op de nalatenschap en dus minder successierecht verschuldigd is. Dat is echter alleen maar zo indien de papieren schenking notarieel is aangegaan en er steeds rente is betaald.


Het saldo van de nalatenschap wordt daardoor dus verhoogd dan wel de erfdelen van de kinderen die de schenkingen hebben verkregen wordt mogelijk met de schenking ver

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE