Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Schenking

27 juli 2011

Vraag nummer: 25373

Geachte:
De vraag : er is een schenking geweest in het jaar 2009 ,de schenker is overleden in het jaar 2011, ik neem aan dat het bedrag van de schenking niet meegenomen kan worden naar het eindbedrag van de erven

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op zich niet, tenzij de schenking moeten worden ingebracht omdat dat is bepaald en/of er aanspraak is gemaakt op de legitieme portie (waarbij scenkingen 'meegenomen' worden bij de berekening daarvan).

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder