schenking hypotheekrente


31 oktober 2003

Vraag nummer: 8121  (oude nummer: 3293)

Vrij recent heb ik een hypothecaire lening van mijn moeder verkregen. Is het mogelijk dat zij de rente die ik zou moeten betalen kwijtscheldt? Hierbij betaal ik dan het schenkingsrecht maar ik zou de hypotheekrente natuurlijk wel af willen trekken?? Daarnaast heb ik een zus die geen schenkingen krijgt, hoe zit het dan met legitieme porties, m.a.w. wat mag mijn moeder aan mij schenken zonder dat mijn zus hiertegen in het verweer kan komen?

Antwoord:

Geachte heer,

Over het algemeen is het zo, zowel uit emotioneel als juridisch oogpunt, dat het verstandig is om kinderen bij schenkingen gelijk te behandelen. Legitieme portie speelt pas als uw zus tekort daarop komt met bijberekening van de giften.

U moeder zou overigens kunnen bepalen dat de giften aan u door u moeten worden ingebracht in haar nalatenschap.

Mij is niet geheel bekend of de schenking van de verschuldigde rente aftrek in de weg staat. Het lijkt mij van niet, maar zeker weet ik dat niet. Tenslote zou uw moeder u ook de hoogte van de door u verschuldigde rente in contanten kunnen schenken, waarmee u weer de rente betaalt aan haar. U zou deze vraag kunnen stellen bij de belastingdienst.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE