Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Schenkingen

14 oktober 2013

Vraag nummer: 35929

Geachte heer,
In 1997 de verhoogde schenkingsvrijstelling ontvangen. moet dat bedrag in mindering gebracht worden op een verhoogde schenking.2013 ?
In 1997 werkten we nog met guldens, weet u nog hoe groot dat bedrag toen mocht zijn? Met vriendelijke dank,

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Over het algemeen geldt naar mijn weten in de nieuwe regeling, dat een eerder verkregen eenmalige schenking (de gewone en/of de verhoogde ivm een eigen huis, studie enz.)in mindering gebracht moet worden op de nieuwe verhoogde vrijgestelde schenking. Strikt genomen is het een belastingmaatregel ingaande 1 janurai 2014, maar die al gebruikt kan worden vanaf 1 oktober 2013, maar er zijn nog wel een aantal onduidelijkheden, dus enige voorzichtigheid op dit moment is op zijn plaats. Wat 'oude' bedragen betreft,raad ik u aan de (site van de) belastingdienst te raadplegen.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder